Leerikool

Leerikursus toimub kaks korda aastas või vastavalt vajadusele. Leerikoolis tutvutakse Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga ja koguduse eluga, aga ka maailma usunditega. Leeriõpetuse maht on kuni 40 akadeemilist tundi. Leerikooli lõpus on tehtud väljasõit Lääne praostkonna kogudustesse. Võimaluse korral on peetud ka leerilaager. Leerikooli võib tulla alates 15ndast (erandkorras ka 14ndast) eluaastast. Vanuse ülempiiri ei ole. Meie koguduses on leeris käinud nii neljateistkümne kui kaheksakümne aasta vanuseid inimesi.

Koopa talus

Paljud leerilapsed on kõnelnud sellest, et tunnid mööduvad liiga kiiresti aga annavad tarkust, rahu ja jõudu teha elus õigeid otsuseid. Leeri lõppedes kurdetakse peamiselt selle üle, et leeriaeg liiga kiiresti otsa sai. Ometi pole leerikool vaid ilus episood elus, millest jäävad vaid kaunid mälestused. Leerikool juhib kogudusse osadusse, avab tee kirikusse ja kiriklikele talitustele. Juhib ellu, mis on elamist väärt. Leerikursus lõpeb leeripüha ehk konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse juhtorganitesse. Leeri tuleku soovist palume teada anda koguduse õpetajale mart.salumae@eelk.ee.