Diakooniatöö

Diakoonias ehk kristlikus teenimises realiseerub kristlikust usust lähtuv ligimesearmastus, mis avaldub kiriku, koguduse ja üksikkristlase elus ning saab väljenduse diakooniatöös. Diakooniatöö võtab arvesse inimest kui tervikut – tema hingelised, vaimsed, kehalised ja ainelised vajadused. Ka Haapsalu koguduses on aastakümneid tegeletud regulaarse diakooniatööga. Meie vabatahtlikest diakooniatöötajad on olnud abiks nii koguduse liikmete vaimsel teenimisel, igapäevase elu korralduslikes küsimustes abi osutamisel, kiriklike ürituse korraldamisel ning väga paljudes teistes oluistes ettevõtmistes. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud: K ja R kl 10-13. Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.