Üksikpiht

Mis on piht?

Piht on kiriklik talitus, milles kristlane tunnistab vaimuliku ees oma patud üles ja saab need andeks pihile võtja lahtimõistvate sõnade läbi. Pattude andeksandmise meelevald põhineb Jeesuse sõnadel, mis Ta ütles apostlitele:
“Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud; kellele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20:22-23)

Meelevald patte andeks anda on ainult ordineeritud vaimulikel (piiskoppidel ja preestritel).

Pihisoovi korral võta ühendust koguduse õpetajaga.
tel 473 7166, 5346 7922
haapsalu@eelk.ee