Korsnäs

Sõprussuhted tekkisid 1989, mil õpetaja Tiit Salumäe koos abikaasaga külastas kogudust. Korsnäsis kujunes väga aktiivne Eesti toetusrühm, kes aitas vahendada humanitaarabi Haapsalu kogudusele, Läänemaa haiglale, väikelastekodule ja teistele piirkonna kogudustele. Vaimulikud, kirikukoorid, diakooniatöötajad, koguduse liikmed ja noorterühmad on aastate jooksul käinud vastastikku külas. Õpetaja Guy Kronqvist on palju kordi külastanud Haapsalut ja jutlustanud nii Haapsalus kui ka teistes Läänemaa kirikutes ja arendanud suhteid Vaasa Evangeelse Rahvaülikooli ning Läänemaa noorte vahel, toetanud seal õppivaid noori. Õpetaja Kronqvist on õppinud suhete arendamiseks ära ka eesti keele. 2008 tunnustati teda Haapsalu koguduse teenetemärgiga.