Laulatus

„Aga mina ja minu pere, meie teenime Issandat.“ Joosua 24: 15

LAULATUS

Laulatus on kristliku abielulepingu sõlmimine ja abielu algus. Abielulepinguga annavad mees ja naine teineteisele üle ainuõiguse toetada ja teenida teineteist, elada korrastatud seksuaalelu, sünnitada ja kasvatada järglasi ning teha seeläbi kõik ühiseks heaoluks ja õnneks. Lisaks on laulatus Jumala õnnistuse ja abi palumine abiellunuile abielutõotuse täitmiseks. Laulatus on vastastikku jagatava ja vastu võetava abielusideme – abieluliidu – õiguslik kinnitamine kiriku poolt.

MILLISED ON LAULATUSE EELTINGIMUSED?

  • Mõlemad abiellujad peavad olema ristitud ja konfirmeeritud (erinevate usutunnistuste puhul otsustab laulatamise kirikuseaduste alusel õpetaja).
  • Abiellujad peavad olema õigusvõimelised (ei või olla kehtivaid abielutakistusi) ja ka riiklikult oma abielu registreerima.
  • Abiellujatel peab olema tahe kehtivaks abieluks (üksnes registreeritud abielu ei ole kiriklikult kehtiv).
  • Mõlema poole vallalisus.

Abiellumissoovist tuleb õpetajale teatada aegsasti (soovitavalt vähemalt kuu) enne laulatust. Õpetajaga räägitakse läbi kõik abielu ja laulatust puudutavad küsimused. Seoses sellega või iseseisvalt võib anda abielulubaduse (nn. kihlus). Laulatuse eel peab olema piisavalt aega teineteise tundmaõppimiseks.

MILLISED ON LAULATUSE KOHUSTUSED?

Abielu eluaegsus. Tõotatakse teineteist austada, armastada ja olla teineteisele truu elu lõpuni – “kuni Jumal teid lahutab ajaliku surma läbi”. Kristlik abielu välistab teised sama liiki sidemed ja on kaitstud käsuga: ära riku abielu.

Abielu rajamine ennastsalgavale armastusele ja Kristuse eeskujule – see tähendab teineteisemõistmisele, teenimisele, andestusele, meeleparandusele.

Need on abielu püsivuse ja õnne põhitingimused, millest tõotatakse kinni pidada nii headel kui halbadel päevadel.

Kuna abielulepingu sisu on määratud Jumala sõna poolt, tuleneb sellest ka vastutus Jumala ees.

KES JA KUS LAULATAB?

Õigus laulatada on kirikuõpetajal. Laulatatakse üldjuhul kirikus, traditsiooniliselt kodukohas ja oma vaimuliku poolt. Erandina võib laulatus toimuda ka mõnes teises väärikas kohas ja abiellujate nõusolekul mõne teise õpetaja poolt mõnes teises kirikus.

Kui abiellujad on erinevatest kogudustest, siis otsustatakse, kumma abielupoole koguduse liikmeks perekond jääb. Soovitatav on, et perekond jääks kogudusse, mis elukohale lähemal. Sellesse kogudusse tuuakse üle teise abielupoole andmed ja peetakse perekonnakirja ja liikmearvestust.

KUIDAS LAULATATAKSE?

Laulatus toimub kirikus kehtestatud korra kohaselt, millega saab eelnevalt tutvuda. Võimaluse korral arvestatakse laulatusel abiellujate soove – näiteks laulude ja muusika osas. Laulatada võib pidulikult, paljude külaliste osavõtul või ka eraviisiliselt. Laulatusel pannakse sõrme sõrmused kristliku abielu tunnusena ning antakse laulatustunnistus. Kristliku abielu sõlmimine laulatuse läbi annab abiellunuile osasaamise Jumala plaanist ja seega ka Jumala abi ja õnnistuse ühise õnne saavutamiseks – sedavõrd, kui tahetakse jääda laulatuses antud tõotuste juurde. Nii on kristlik abielu killuke paradiisi maa peal.

Informatsiooni laulatuse kohta saad kiriku kantseleist või võta ühendust koguduse õpetajaga.
tel 473 7166, 5346 7922
haapsalu@eelk.ee