Loviisa

Sõprussuhted sõlmiti paarkümmend aastat tagasi. Väga elav läbikäimine on olnud nii laulukooride kui ka koguduse rühmade osalusel. Loviisa Rahufoorumil on osalenud ettekandjatena nii koguduse vaimulikud kui ka ilmikud, koguduse muusikakollektiivid ja lasterühmad. Ka Loviisa kogudus osaleb Koopa talu ühises ülalpidamises. Nii nagu Rendsburg, on ka Loviisa Haapsalu sõpruslinn.