Sõpruskogudused

Võime olla rõõmsad pikaaegsete suhete üle sõpruskogudustega Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Aastaid tagasi alustasime suhtlemist läbi „raudse eesriide.“ Nüüdseks on nii poliitilised kui ka majandusolud muutunud ja sellest tulenevalt on mõnevõrra muutunud ka koostöö iseloom ja aktiivsus.