Ilmunud on Johannese sõnumid – jaanuar 2024

Jumala armust võime alata uut Issanda aastat 2024.

Johannese Sõnumid vaatavad tänus ja Loojat kiites sellele,

mis eelmisesse aastasse jäi ning julgustavad

usus ja lotuses vastu võtma, mis meid ootab.

Tervitan kõiki lugejaid alanud aasta esimese päeva juhtsalmiga:

Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti! (Hb 13:8)

Tervitades ja õnnistust soovides

koguduse õpetaja Mart Salumäe