EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima kristliku kultuuriloo magistriõppesse ja usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse

Usuteadtse rakenduskõrgharidusõpe

Soovid õppida usuteadust?

Soovid süsteemseid ja mõttestatud teadmisi kirikust, teoloogiast ja usust?

Tunned, et tahaksid teenida oma koguduses mõnes töövaldkonnas, kuid teadmisi jääb väheks?

Soovid teisi aidata ja huvitud hingehoiust?

Kui jah, siis on sinu parim valik usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe.

Sisseastumisel on võimalik valida üks eriala, millel süvendatult teadmisi omandada:

·        luterlik teoloogia – parim valik, kui soovid rakendada oma teadmisi ja oskusi EELK erinevates töövaldkondades või huvitud luterlikust teoloogiast.

·        hingehoid – parim valik, kui vajad alusteadmisi hingehoiust, et saaksid tulevikus teenida hingehoidjana kogudustes, haiglates, hoolekandeasutustes.

Õppe eesmärk:
Õppija omandab alusteadmised ja -oskused usuteaduse erinevates valdkondades nagu Piibli tundmine ning uurimine, kreeka ja heebrea keel, kristluse ja kiriku ajalugu, kristliku usu põhitõed, filosoofia, eetika, võrdlev usuteadus, jutlustamine, jumalateenistuse ülesehitus, hingehoid, nõustamine, koguduse töö korraldamine jm.

Õppe alustamise tingimuseks on keskharidus.

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava suteadus (Eesti Hariduseinfosüsteemis reg nr 111134) alusel. Õppeaeg/maht on 180 EAP (ainepunkti)/3 aastat. Lõpetaja saab humanitaarteaduse bakalaureusekraadi.

Õpe on tasuline.

Sisseastumisdokumente võtame vastu 2. – 15. augustini 2021! 

Lisainfot õppimise ja sisseastumise kohta leiad siit:

Kristlik kultuurilugu

Soovid teadmisi kristlikust kultuuriloost?

See on suurepärane võimalus omandada laiapõhjaline humanitaarharidus, kui oled huvitatud:

·        kristluse mõjust Eesti kultuuriloole;

·        kristluse mõjust õhtumaisele kultuurile selle kõige erinevamates avaldumisvormides;

·        õppida tundma, milliseid vastuseid elu ja olemise mõtte kohta on pakkunud eriaegade teoloogid ja filosoofid.

Õpe toimub riiklikult tunnustatud õppekava kristlik kultuurilugu (Eesti Hariduse Infosüsteemis reg nr 111133) alusel.

Õppe aeg 2 aastat. Õppe maht 120 EAP (ainepunkti).

Õppe alustamise tingimuseks on kõrgharidus ja vähemalt aastane töötamine kultuuri tundmist eeldaval erialal.

Lõpetajale antakse usuteaduse magistrikraad kristliku kultuuriloo erialal. Õpe on tasuline.

Sisseastumidokumentide vastuvõtt kristliku kultuuriloo magistriõppesse on avatud 2. – 15. augustini 2021.

Lisainfot õppimise ja sisseastumise kohta leiat siit: