Kevadine leerikursus

Haapsalu Püha Johannese koguduses algab kevadine leerikool. Leerikoolis tutvutakse põhjalikult ristiusuga, Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ning koguduse eluga. Kursus lõpeb juunis leeripüha ehk konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu võib osaleda armulaual, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse juhtorganitesse. Lisaks eelnimetatule on leerikoolis osalemine hea võimalus arutleda elu ja igavikuliste küsimuste üle.

Tunde viivad läbi koguduse vaimulikud ja kaastöölised. Esimene kokkusaamine on laupäeval, 5. märtsil 2022 kell 11 Jaanimajas (Kooli tn 4, Haapsalu), siis lepitakse kokku leeritundide ajad ning tutvustatakse õppematerjali. 

Leerikursuse tasu on 70 eurot.

Info: Tiit Salumäe (tiit.salumae@eelk.ee 5280635) ja Kristel Engman (engmankristel@gmail.com).