Ilmunud on värsked Johannese Sõnumid – august 2021

Hea lugeja! Saadan juuresolevalt augusti kuu Johannese Sõnumid. Juuli kuu oli väga tegus ja saime olla tänulikud meile antud võimaluste eest vabalt koos käia, Jumala Sõna kuulata, sakramentidest osa saada, rõõmustada koos muusikutega ja kuulata imelist muusikat. Tänase pühapäeva teema – USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL – paneb meid vaatama palvetades alanud kuule. 

Augusti juhtmõte on: Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega (Ap 1:14). 

Esitan meie väga rikkaliku augusti, lõikuskuu, tegevuskava –  nii oleme plaaninud, aga  haiguse murettekitavast kasvust tingitud Vabariigi Valitsuse uute korralduste tõttu pean lisama – kui Jumal lubab ja me elame. Annan teada ka muudatustest ja täpsustustest. 

Alanud kuul koguneme Missiole 2021. Rõõm vabadusest. 30 aastat tagasi Missiot plaanides olime samuti teadmatuses ja muutunud olukordades – võimukriisid Venemaal, Eesti iseseisvuse taastamine ja palju muud. Täna vaatame sellele tagasi ja palvetame Eesti eest! 

Olge hoitud haiguste eest! Jälgige infot meie koguduse kodulehelt ja olgem osaduses! Soovin, et võtaksid aega lugeda seda kaunis mahukat juulikuu kuukirja! 

Armu ja rahu soovides

Tiit Salumäe