Ilmunud on Johannese Sõnumid – märts 2023

Hea lugeja!

Kuu on vahetunud ja oleme alustanud paastukuu teed. Saadan Sulle märtsikuu Johannese Sõnumid. Siin on peapiiskop Urmas Viilma karjasekiri sõnumiga meile paastuajaks: “Paastuaja alguses juhindume prohvet Joeli sõnadest Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest!(Jl 2:13)

Sellel nädalal tuleb meil kõikidel teha otsus ja valida Riigikogu järgmiseks neljaks aastaks. Oma veebruarikuu juhtkirjas ütlesin: “Kristlastena ja Eesti kodanikena ei tohi me ennekõike küsida, mida mina riigilt saan, vaid mida mina oma riigile, oma kodumaale annan. Meil kõigil on võimalus ja kohustus muuta oma maa paremaks. Kristlastena teeme seda nii palvetades kui ka valimistel osaledes.” Tuletan meelde – kui Sa ei ole veel läinud, siis mine kindlasti valima!

Uuel kuul alustame uue leerikursusega – tere tulemast! Loome võimaluse osaleda kursusel ka veebiteel.

Märtsikuu Johannese Sõnumites vaatame tagasi veebruarikuule, Vabariigi aastapäevale, piiblilugemisele ja piiblitunnile. Meil on olnud kaunis ja tegus kuu. Tänan kõiki kaastöölisi ja soovin aktiivset koostööd meie koguduseperes!

Soovin head lugemist ja ootan Sinu tagasisidet!

Õnnistussooviga

Piiskop Tiit Salumäe

Koguduse õpetaja