AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
MEIE KIRIKUD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID: JUHTKIRI. MäRTS - LOOTUSE, VALGUSE JA RõõMU KUU.

Lord Byron on tõdenud, et taevas võib olla nii pilvitu, nii selge, täis puhast ilu, et seal võib näha vaid Jumalat. Veebruari üha sagedasemad päikselised päevad on lubanud kogeda midagi sellesarnast. Õhus on tunda kauaoodatud kevade hõngu: on valgust ja värvi, aga mis peamine — päikest! Märts on üleminekukuu, aeg, mil talv loovutab tasahilju oma koha kevadele. Võime selles märgata uue elu (taas)tärkamist. Et tänavu on ka ülestõusmispüha märtsis, saame iseäranis kirkalt tunnetada, kuidas talve pimedus asendub kevadise kirkusega ja kuidas hauapimeduse üle hakkab valitsema (igavese) elu valgus. Nagu ütleb paasaöö missal lauldav salm: Kristus on surmast ülestõusmisega kinkinud surelikele elu. Kristuse surnuist ülestõusmine on müsteerium, millest oleme kristlastena kutsutud osa saama. 

Küllap puudutab kevade saabumine igaüht omal moel. Kes pistab mulda esimesed seemned, kes otsib talvekorterist välja jalgratta, kes kavandab kodus suurpuhastust või remonti, kes kavandab muid muudatusi. Seejuures ei ole võib–olla isegi mitte niivõrd tähtis see, mida tahetakse muuta, kuivõrd see, et soovitakse muudatusi ja ollakse valmis nende nimel pingutama. Uuendamine puudutab ka koguduse häälekandjat Johannese Sõnumeid. Väikesi muudatusi on näha juba selles numbris: hakkame tutvustama koguduse nõukogu ja juhatuse uusi liikmeid. Loodame, et  see aitab koguduse rahval omavahel paremini tuttavaks saada. Vaatame tagasi koguduse ja meie pühakodade värvikale ajaloole. Püüame välja selgitada koguduse liikmete arvamusi päevakajalistel teemadel. Jõudumööda proovime lehe elektroonilist versiooni rikastada senisest enam fotomaterjaliga. Tööd lehe värskendamisel jätkub. Suuri asju ei tehta ühe hooga, suured asjad koosnevad paljudest väikestest, on täheldanud maalikunstnik Vincent van Gogh. Nii nagu iga kristlase vaimne uuenemine peab olema pidev, on see ka meie sõnumikandjaga. Tänan toimetuse nimel kõiki, kes on teinud ettepanekuid lehe uuendamiseks. Teie mõtetest on abi ja mõtlemisainet. Kui Sul, hea lugeja, on mõtteid ja arvamusi lehe uuendamiseks, oleme rõõmsad, kui neist hiljemalt märtsi lõpuks koguduse e-posti aadressile teada annad.

Kogudusele on selle kevade suursündmus koguduse sõprussuhetele pühendatud nädalavahetus 24.–26. mail, mil võõrustame oma sõpruskoguduste ja ammuse partneri, Saksamaa Schmalkaldeni dekanaadi esindajaid. Ettevalmistused on täies hoos. Iga vabatahtlik, kes soovib päevade korraldamisel kaasa aidata, on teretulnud endast teada andma. Abikäsi on tarvis mitme tegevuse juures. Samuti ootame koguduse liikmeid osa võtma sõpruspäevade ettevõtmistest. Kava avaldame sõpruspäevade lähenedes koguduse kodulehel, infotahvlitel ja Johannese Sõnumites.

Äsja möödunud vabariigi 95. aastapäeval võis kuulda mõtet, et riik, need oleme meie. Nii on see ka koguduse puhul — kogudus, need oleme meie. On hea meel, et veebruaris alustas tegevust koguduse nõukogu ja juhatuse uus koosseis. Soovigem neile teotahet ja pühendumust koguduse elu edendamisel! Samas ärgem jätkem oma koguduse asju üksnes nende kanda, vaid osalegem aktiivselt ka ise, leidkem kevadisi muudatusi kavandades aega ka oma kodukogudusele. Märts on lootuse, valguse ja rõõmu kuu, mil Jumal kingib loomis– ja elujõudu kogu loodule. Osakem siis sellest rõõmu tunda ja seda aega targalt kasutada.

Kristel Engman
EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee