AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
MEIE KIRIKUD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

HAAPSALU KOGUDUS VALIB UUT NõUKOGU

Valimised EELK Haapsalu koguduses.

Juhtorganite valimisperioodiks on 4 aastat ja nendel valimistel saab kogudus nõukogu aastani 2025.

Kogudus on juriidiline isik ja kantud mittetulundusühinguna riiklikku registrisse.

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud

koguduseliige, kes on käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või liikmeannetuse ja kelle õigusi

ei ole kirikukari korras piiratud (Kirikuseadustiku § 203.) Igal täiskogu liikmel on valimistel seitse

häält.

Eelmised valimised EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses toimusid 8. - 15.01.2017. Nõukogu

liikmete hulgast lahkus surma läbi Andres Ammas (25.02.1962 – 4.04.2018) ja auliige Anneli Ammas

(29.03.1962 . 27.08.2019). Tänan kõiki nõukogu ja juhatuse liikmeid, revisjoni ja sinodi saadikuid

õnnistusrikka töö eest meie koguduses, Lääne praostkonnas ja Eesti luterlikus kirikus.

Koguduse juhatus seadis 14.03.2021 üles nõukogu liikme kandidaadid: Kristi Ainjärv; Eva

Cramer; Harsel Holm; Indrek Huul; Jane Hüdsi; Teno Ilves; Kalle Jätsa; Sirje Jätsa; Lydia

Kalda; Kaire Klaos; Madis Kütt; Ingrid Laasi; Koit Latik; Lauri Luik; Jane Madi; Liina Põld;

Jaanus Rankla; Tõnis Sahk; Signe Saviir; Angeliina Schwindt; Mihkel Sims; Maria Strauss;

Matti Talbonen; Raul Tammet; Karin Teder; Mare Tereping; Triin Toompuu; Eve Trei; Leini

Vahtras ja Sigrid Veske.

Auliikmed: Evi Süsi, Ülo Niin, Arnold Korjus, Sulev Saareväli, Lia Salumäe, Ülla Paras, Kristel

Engman, Sirje Kaasik ja Malle Allmere.

Valimisperiood algab 4. aprillil 2021 kell 12 peale ülestõusmispüha palvust ja lõpeb laupäeval 10.

aprillil 2021 kell 14. 

Valida on võimalik:

Pühapäeval 4. aprillil kell 12 - 14 (Toomkirik)

Kolmapäeval, 7. aprillil kell 12 - 14 (Jaani kirik)

Reedel, 9. aprillil kell 11 - 13 (Jaani kirik)

Laupäeval, 10. aprillil kell 12 - 14 (Jaani kirik)

 

Juhul kui Sul ei ole võimalik tulla valima kirikusse võta palun ühendust valimiskomisjoni esindaja

Lia Salumäega (53039835). E-post: haapsalu@eelk.ee

Kõikide valimistega seonduvate küsimustega palun pöörduda Tiit Salumäe (tel: 5280635) poole.

E-post: haapsalu@eelk.ee

 

Palun kõikidel valimisõiguslikel koguduse liikmetel osaleda valimisel ja märgistada valimissedelil

kuni seitse isikut, keda soovid valida koguduse nõukogusse järgmiseks neljaks aastaks!

Uus nõukogu valib oma esimesel koosolekul 25. aprillil 2021 järgmiseks neljaks aastaks koguduse

juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud.

 

Õnnistussooviga

Piiskop Tiit Salumäe

Koguduse õpetaja

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee