AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

ALUSTANUD ON UUS LEERIKURSUS

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUSE

LEERIKAVA

September - detsember 2012

 

Tunnid pühapäeviti pärast jumalateenistust (orienteeruv algus 12.45) toomkiriku suures käärkambris, v.a 04.11, mil tund toimub enne jumalateenistust kell 9.30-10.45.

 

SEPTEMBER

I 23. september

Tutvumine ja sissejuhatus leeriõpetusse.

Viib läbi: õp Tiit Salumäe, õp Kristel Engman.

 

OKTOOBER

II 7. oktoober

Piibli kasutamine. Vana ja Uus Testament. Kuidas mõista Piiblit?

Viib läbi: õp Kristel Engman.

 

III 21. oktoober

Ristiusu põhisambad. Jeesus Kristus. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus kolmainsusest. Usutunnistused. Kümme käsku. Meie Isa palve.

Viib läbi: õp Tiit Salumäe.

 

NOVEMBER

IV, 4. november  NB! Tund toimub enne jumalateenistust kell 9.30-10.45.

Liturgia ja armuvahendid. Patt ja piht. Sakramendid. Jumalateenistus. Muusika jumalateenistusel. Kirikuaasta ring ja pühad.

Viivad läbi: õp Kristel Engman ja koguduse organist Lia Salumäe.

V, 18. november

Maailma suurreligioonid. Ristiusk maailmas ja Eestis. Oikumeeniline koostöö.

Viib läbi: õp Tiit Salumäe.

 

DETSEMBER

VI, 2. detsember

Jeesuse õpetus ja kristlase elu tänapäeval. Mida tähendab olla koguduse liige?

Koguduse funktsioonid ja töötajad.

Kokkuvõte leeriajast. Leeriajal esitatud esseede põhjal toimuv arutelu. 

Viib läbi: õp Kristel Engman. Võimalusel ka teised koguduse töötegijad.

 

LEERIPÜHA toimub 9. detsembril kell 11.00 Haapsalu toomkirikus. Nb! Leeripühale eelneb leeriproov 8. detsembril kell 10.00 toomkirikus. Leeripühale on oodatud ka konfirmeeritavate pered, sõbrad ja sugulased.

Leerikooli juurde kuulub osalemine vähemalt kolmel jumalateenistusel. Jumalateenistuse lõppedes võta osalemise kohta kinnitus jumalateenistust läbi viinud vaimulikult (jumalateenistusel osalemise ankeedid on lisatud leeri üldinformatsioonile). Jumalateenistused toimuvad Haapsalu toomkirikus pühapäeviti kell 11.00, kuid osaleda võib ka teiste EELK koguduste jumalateenistustel.

Kõigil konfirmeeritavatel palume esitada 1. detsembriks lühiessee (1,5-3 lk) teemal „21. sajandi inimese ootused kiriku suhtes“.

Leerikursuse osalustasu on 26 eurot. Tasuda saab kas sularahas koguduse kantseleis või koguduse arveldusarvele 10602003965006 SEB või 1120274032 Swedbank (märkida: Leerikursus 2012 ja leerikursusel osaleja nimi).

TEAVE

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse kantselei, Kooli 6, Haapsalu. Kantselei on avatud E-K, R 9-15; tel: 473 7166, 473 7167; e-post: haapsalu@eelk.ee

Leerirühma juhendab õp. mag. theol. Kristel Engman, 528 9527;  kristel.engman@eelk.ee

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe, 528 0635; tiit.salumae@eelk.ee

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee