AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

KOGUDUSE NõUKOGU ON VALITUD.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse täiskogu valis 6. – 13. jaanuaril 2013 koguduse nõukogu.

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe avas täiskogu koosoleku 6. jaanuaril 2013 enne jumalateenistust ja avaldas tänu oma töö lõpetavale nõukogule. Koguduse nelja aasta tegevusaruandes peatuti nii koguduse sisulisel tööl, statistilistel näitajatel kui ka majanduselul. Täiskogu valis valimiskomisjoni kooseisus Tiina Kütt, Heli Tammik, Aide Leit-Lepmets, Lia Salumäe ja Tiiu Mihelson.

Vastavalt koguduse juhatuse ettepanekule valis täiskogu nõukogu auliikmed: Heino Noor, Evi Süsi, Ülo Niin, Anneli Ammas, Arnold Korjus, Lia Salumäe ja Sulev Saareväli.

Nõukogu liikmete kandidaadid seadsid üles juhatus ja õpetaja 17. detsembril 2012. Koguduse sekretär valmistas ette hääleõiguslike täiskogu liikmete nimekirja ja hääletussedelid. Täiendavaid kandidaate ei esitatud. Igal valijal oli õigus märgistada 10 kandidaadi nimed.

Komisjoni esimees Tiina Kütt luges peale jumalateenistust 13. jaanuaril ette valimiskomisjoni protokolli. Valimisõiguslikke täiskogu liikmeid oli nimekirjas 251 isikut. Valimissedeli võttis välja 102 täiskogu liiget, valimiskasti lastud sedelite arv oli 99, rikutud sedeleid ei olnud, kehtetute sedelite arv oli 2.

Koguduse nõukogu valiti järgmiseks neljaks aastaks koosseisus:

Kristi Ainjärv; Malle Allmere; Alari Engman; Indrek Huul; Lehte Ilves; Teno Ilves; Endel Jets; Kädi Jõgi; Sirje Kaasik; Indrek Kalda; Aita Kaur; Mai-Ellen Koop; Madis Kütt; Tiia Laar; Ingrid Laasi; Triin Laasi; Lauri Luik; Jane Madi; Andri Meriloo; Tõnis Padu; Jaanus Rankla; Signe Saviir; Angeliina Schwindt; Maria Strauss; Mati Talbonen; Raul Tammet; Mare Tereping; Leini Vahtras; Aidi Vallik ja Sigrid Veske.

Ameti poolest kuulub nõukogusse ja juhatab selle tööd koguduse õpetaja Tiit Salumäe.

Valitud nõukogu koguneb esimesele koosolekule 3.02.2013 Jaani kirikus. Kell 11 algaval jumalateenistusel õnnistab õpetaja nõukogu ametisse ja peale jumalateenistust on nõukogu koosolek jaanisaalis. Valitakse juhatus, revisjoni komisjon ja sinodi saadikud, kinnitatakse koguduse 2012. a. majandusaruanne ja 2013. a. eelarve.

Soovin õnnistust valitud nõukogule!

Õpetaja Tiit Salumäe

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee