AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

LOE VäRSKEID JOHANNESE SõNUMEID - VEEBRUAR 2019

Oma lugeja kaaskirjas kirjutab piiskop Tiit Salumaa järgmist:
 
Hea lugeja!
 
Esimene kalendrikuu on saanud läbi ja see on olnud aruannete koostamise ja esitamise kuu.
Tohime vaadata tagasi möödunud juubeliaastale! Palju on sündinud sellist, mille üle võime olla rõõmsad ja tänulikud.
Tänan kõiki, kes oma kohustused koguduse ees on täitnud. Veebruari kuu Johannese Sõnumid on pisut mahukam kui oleme harjunud.
Loodan, et igaüks leiab endale lugemist ja tunneb ennast koguduse liikmena - ühe pere, ühe kogukonna liikmena, kandes ühtselt koos vastutust.
Soovin tänumeelt tähistada oma riigi 101. sünnipäeva ja valmistuda valima meie riigikogu uut koosseisu.
 
Õnnistust ja armu soovides,
 
Tiit Salumäe

 

Värskeid Johannese Sõnumeid saad lugeda SIIT » »

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee