AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID: JUHTKIRI - SõPRUSKOGUDUSE õPETAJA HANNU VAPAAVUORI

Sõpruspäevade toimumiseni jäänud aega soovime kasutada sõpruskoguduste tutvustamiseks. Selleks, et sõpruspäevadel osalejad saaksid meie lugejatele tuttavaks, oleme palunud ajavahemikus jaanuarist juunini kirjutada Johannese Sõnumite juhtkirjad ja koguduse lühitutvustuse sõpruskoguduste ja partnerpraostkonna esindajatel.

Üle piiride ulatuv sõprus

Soome Evangeelsel Luterlikul Kirikul on Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga väga mitmekesised sõprussuhted, ent eriti märkimisväärsed on suhted koguduste vahel. Ametlikult sõlmiti sõprusleping kahe kiriku vahel 1989. aastal, mil peapiiskopid allkirjastasid kirikutevahelise lepingu. Selles öeldakse: „Leping on sõlmitud ühise kristliku usu tugevdamiseks, vastastikuse armastuse ja sõpruse edendamiseks meie kirikute, koguduste ja rahvaste vahel. Oleme täna kokku leppinud, et meie kirikute kogudused võivad omavahel sõlmida vastastikuseid sõprussuhteid.” Selle lepingu allkirjastamisest on kulunud rohkem kui 20 aastat. Haapsalu koguduse ja Helsingi Huopalahti koguduse vaheline sõprus on aga palju vanem. Sidemed tekkisid juba 1960. aastail, tuginedes toonaste kirikuõpetajate isiklikele kontaktidele ja sõprusele.

Huopalahti koguduse õpetaja Matti Hakkarainen oli Eesti kogudustega tehtud koostöö ning Soome ja Eesti luterlike kirikute suhete teerajaja ja taassõlmija Teise maailmasõja järgsel ajal. Haapsalu ja Huopalahti koguduse sõprus ja suhted on avaakord praegustele laialdastele suhetele ja kogudustevahelisele sõprusele.

Haapsalu ja Huopalahti (mitme koguduse liitmisel on nüüd moodustunud Haaga kogudus) vahel on kestnud vastastikune sõprus katkematult varsti juba 50 aastat. Selle aja jooksul on vahetunud mitu vaimulikku. Huopalahtis jätkas Matti Hakkaraineni tööd Erkki Kokko ja pärast teda Hannu Vapaavuori. Nende kõikide ajal on koostöö Haapsalu kogudusega jätkunud ja nad kõik on olnud heades suhetes Haapsalu koguduse õpetaja praost Tiit Salumäega.

Aktiivsemate sõprussuhete edendamise aegadel oli põhirõhk humanitaarabi vahendamisel ja Haapsalu koguduse tegevuse toetamises. Eesti kiriku tugevnedes arenes  sõprussuhe koostööks võrdsete partnerite vahel.

Sõprussuhete alustala on kristlik ligimesearmastus. Tähtis on eri eas ja töövaldkondades osalevate koguduseliikmete vastastikune läbikäimine. Sõprade juurde on aastakümnete jooksul tehtud vastastikuseid külaskäike (grupid, koorid jne). Huopalahti kogudus on koos Haapsalu kogudusega korraldanud rohkem kui 20 aastat ühiseid leerilaagreid. Kolm kogudust — Haapsalu, Huopalahti ja Loviisa — soetasid 1999. aastal ühise laagrikeskuse Pullapääl, Koopa talu, kus on peetud nii leerilaagreid kui ka muid ühiseid ettevõtmisi.

Aeg ja koguduste koostöövormid on aastatega muutunud, kuid sõprussuhted on soojad. Ehkki isiklikud kohtumised ei pruugi alati olla väga sagedased või regulaarsed, on sõprus püsiv. Sellele aitavad kaasa ka vastastikused eestpalved koguduste ja koguseliikmete eest nii Haapsalus kui ka Haagas.

Dr theol Hannu Vapaavuori
Haaga koguduse õpetaja

HELSINGI HAAGA KOGUDUSEST.
Haaga kogudus on umbes kuue kilomeetri kaugusel loodepool Helsingi keskusest. Kogudusse kuulub umbes 15000 liiget, seega 65 % piirkonna elanikest. Kogudusel on kaks kirikut, Huopalahti ja Hakavuori. Töötegijaid on koguduses ühtekokku 31, nendest 7 õpetajat, kaks kantorit neli diakooniatöö tegijat, noorte ja lastetöö tegijaid on ühtekokku kaheksa. Lisaks nimetatutele kantselei töötajad ja kirikumehed.
Jumalateenistusel osaleb pühapäeviti 150 inimest, kirikupühadel muidugi rohkem. Möödunud aastal ristiti 165 last, leerikooli peeti kolm ja kokku konfirmeeriti 84 noort, maeti 215 koguduse liiget.
 

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee