AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

KäESOLEVA NäDALA LõPUS TOIMUB LAULURAAMATUKONVERENTS

26. ja 27. oktoobril leiab aset EELK ajaloos ja kogu Eesti kultuuriloos ainulaadne sündmus – lauluraamatukonverents. Lauluraamatukonverents annab meile suuna, milliseks kujuneb 2025. aastal ilmuva uue lauluraamatu nägu ja tegu, ning selle kaudu ka aimu, millisena me soovime näha EELK vaimulikku käekäiku lähikümnenditel.

Miks meile uus lauluraamat? Sellele küsimusele annab vastuse Erik Jõks ajalehe Eesti Kirik Rubliigis Kirikuelu oma artikliga „Teeme järgmise lauluraamatu kõik koos“

Refereeritud 27.06.2018 | Eerik Jõks | Rubriik: Kirikuelu artiklist "Teeme järgmise lauluraamatu kõik üheskoos":

Meid ümbritsev maailm on paari inimpõlve jooksul tundmatuseni muutunud. See puudutab väga otseselt ka kirikutööd, sh lauluraamatu koostamist.
Valdava osa ajaloost on kirik ühiskonnas toiminud tugeva autoriteedi positsioonilt. Sellelt positsioonilt koostati ja kehtestati ka kirikutes kasutatavad lauluraamatud. Need sündisid asjatundjate, kellel eeldatavasti oli kirikulaulualane teadmus, valvsa pilgu all. Ühiskond valdavalt aktsepteeris ja usaldas sellest sündinud tulemust.
Eesti kultuuriloos on huvitav ja kõnekas kogemus – luterlikult kirikult kirikupraktikas heakskiidu saanud koraaliviisid said rahvasuus hoopis uue kuju ja meieni on jõudnud aukartustäratav kogu rahvapäraseid koraaliviise ehk rahvakoraale. Pangem hästi tähele – juba siis, kui rahvapärane koraalilaul selle maa ristirahva ringis tekkis, hakkas Maarjamaa rahvas tegelikult endale ise lauluraamatut koostama.
Tänasel päeval saab aga kirikurahvas lauluraamatu osas otseselt, tõhusalt ja ülesehitavalt kaasa rääkida palju enamatel teemadel kui rahvakoraali meloodiad. Seepärast ongi otstarbekas teha järgmist EELK laulu- ja palveraamatut üheskoos, kuulates nii laiema ringi spetsialistide kui ka koguduste lihtliikmete arvamusi.“

Lauluraamatukomisjoni sekretär Eerik Jõks kirjutas 3.10.2018 Eesti Kirikus:

„Konverentsi tulemustel on tähtis roll Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku järgmise lauluraamatu valmimisel. Uuest lauluraamatust omakorda saab tulevatel kümnenditel kiriku oluline töövahend nii sise- kui välismisjonis, nii jumalateenistuslikus elus kui ametitalituste pidamises, rääkimata inimeste isiklikust palveelust.“

Lauluraamatukonverentsist loe pikemalt SIIT »

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee