AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

KOGUDUSEL ON NüüD KODULEHEKüLG

Lõpuks on ka EELK Haapsalu Püha Johannese kogudusel kodulehekülg. Anname peatselt aadressi. Järgnevalt mõned mõtted selle kohta, miks on kodulehekülg meile vajalik

Tänapäeval on koduleht enesestmõistetav ka igale kogudusele. Miks?

Koduleht teeb info kergesti kättesaadavaks!

Vanasti oli igas kodus paksud kataloogid, kust otsiti vajalikku infot. Nüüd kasutavad inimesed info leidmiseks internetti. Sõnumite muutmine on kodulehel palju lihtsam, kui printida välja uued brošüürid ja need välja saata. Tänapäeval on enamikul kogudustel ja kiriklikel keskustel koduleht.

Koduleht säästab aega!

Koguduse töötajad saavad anda vajalikku infot kergesti ja suunata huvilised kodulehele, kust leiab  vajaliku info.

Koduleht on avatud 24/7 üle terve maailma!

Oleme kodulehe abil avatud kõik päevad ööpäevaringselt ja iga inimene saab informatsiooni sobival ajal ükskõik kus maailma ta on. Kodulehel käivad inimesed väga hea meelega infot ammutamas.

Koduleht võimaldab saada tagasisidet!

Kodulehekülje kasutajal on mugav võimalus avaldada arvamust ja esitada küsimusi.

Koduleht ei asenda isiklikke kohtumisi!

Koguduse olemusse kuulub isiklik suhtlemine ja seda ei asenda internet.

Info:
Tiit Salumäe
õpetaja
e-post: tsalumae@yahoo.com

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee