AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

KUTSE LEERI!

Eesti on olnud kaheksa sajandit kristlik maa, sellest viis sajandit luterlik. Kristluse roll meie väärtushinnangutes, kultuuris ja keeles on sedavõrd suur, et seda on muust sajandite jooksul meie kultuuris talletunust väga raske eristada. Usualased teadmised on osa haritusest. Juba reformatsiooniajast alates on inimesi leeris (saksa keeles lehren ehk õpetama) õpetatud tundma Piiblit ja katekismust ning nende kaudu kõige olulisemat kiriku õpetuses. Leerikool ei ole aga mitte üksnes uute teadmiste omandamise koht, vaid väga oluline roll on ühisel kristlasena kasvamisel ja osadusel.

Leeritunnid on avatud ja neile on oodatud vabakuulajana kõik, keda leeritundide teemad huvitavad.

Ka need, kes on kunagi leeris käinud, kuid soovivad nüüd oma usualaseid teadmisi värskendada.

Leeris käimine päädib leeriõnnistamisega, mille läbi saadakse koguduse liikmeks. Igal koguduse liikmel on õigus osa saada pihist ja armulauast, abielu laulatada, oma lapsi ristida ja olla ristivanemaks, õigus valida ja olla valitud koguduse elu korraldavatesse organitesse.

Haapsalu Püha Johannese koguduses korraldatakse leerikursusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Käesoleva aasta kevadine leerikursus alustab 12. märtsil algusega kell 10.00 Jaani kiriku kõrval asuvas Jaanimajas (Kooli 4) ja päädib leeriõnnistamisega 4. juunil. Leerikursuse tasu on 40 eurot.

Täpsem teave: koguduse õpetaja Tiit Salumäe, 528 0635; tiit.salumae@eelk.ee.

 

*****

LEERIÕPPE KAVA

KEVAD 2017

Tunnid toimuvad Jaanimaja raamatukogus (Kooli 4) ja/või toomkiriku käärkambris.

 

12. märts 10.00, Jaanimaja. Tutvumine ja sissejuhatus leeriõpetusse. 

26.03 9.30 Jaanimaja. Piibel kui raamatute raamat. Piibli kasutamine. Vana ja Uus Testament. Kuidas mõista Piiblit? 

2.04 9.30 Jaanimaja. Jeesus Kristuse isik. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus kolmainsusest. Algkristluse teke, õpetuse kujunemine ja kristluse levik. 

9.04 9.30 Jaanimaja. Usutunnistused. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve. 

30.04 9.30 Jaanimaja. Liturgilised värvid. Kirikuaasta ring ja kiriklikud pühad. Kiriku ruum, jumalateenistus ja armuvahendid. Kiriklikud talitused. Kirikumuusika. Kristlik kunst ja kristlikud sümbolid. 

13.05 10.00 Jaanimaja. Maailma suurreligioonid. Ristiusk maailmas ja Eestis. EELK. Oikumeeniline koostöö ja kirikute rahvusvaheline koostöö.

3.06 10.00 Jaanimaja. Jeesuse õpetus ja kristlase elu tänapäeval. Kogudus, selle funktsioonid ja töötajad. Koguduse liikme õigused ja kohustused. Leeriproov, leerikooli kokkuvõte ja arutelu. 

LEERIPÜHA toimub 4. juunil kell 11.00 toomkirikus. Leeripühale on oodatud ka konfirmeeritavate pered, sõbrad ja sugulased.

Leeriõpetuse juurde kuulub osalemine vähemalt kolmel jumalateenistusel. Jumalateenistuse lõppedes võta osalemise kohta kinnitus jumalateenistust pidanud vaimulikult (jumalateenistusel osalemise ankeedid on lisatud leeri üldinformatsioonile). Jumalateenistused toimuvad kuni 26. märtsini Jaani kirikus ja alates ülestõusmispühast toomkirikus pühapäeviti kell 11.00. Osaleda võib ka teiste EELK koguduste jumalateenistustel, kuid ka siis ära unusta jumalateenistuse küsimustikule paluda allkirja jumalateenistust pidanud vaimulikult.

Ühtlasi palume esitada koguduse õpetaja e-posti aadressile 30. maiks lühiessee (1,5-3 lk) teemal „Minu ootused koguduse liikmena.“

Nb! Kavasse võib tulla muudatusi või täiendusi. Anname neist piisava ajavaruga teada.

LEERIKOOLI OSALUSTASU. Leerikursuse tasu on 40 eurot. Tasuda saab sularahas koguduse kantseleis või koguduse arveldusarvele: EE811010602003965006 (SEB) või EE442200001120274032 (SWEDBANK).

TEAVE Koguduse õpetaja Tiit Salumäe, 528 0635; tiit.salumae@eelk.ee.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse kantselei, Kooli 6, Haapsalu. Kantselei on avatud E, K, R 9-15. Tel: 473 7166, 473 7167; e-post: haapsalu@eelk.ee; http://haapsalu.eelk.ee

Meeldejäävat leeriaega!

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee