AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

TäNU ANNETUSTE EEST

Täname kõiki koguduse liikmeid, kes on oma liikmeannetuse tasunud ja võtavad aktiivselt osa koguduse elust. Laekumised on võimaldanud täita meie põhikirjalisi ülesandeid. Annetused korjandusest on toetanud meie koguduse lastetööd, muusikaelu ja hoolekandetööd.

Koguduse täiskogu liige on iga konfirmeeritud ja koguduse liikmenimekirja kantud isik, kes aasta jooksul on teinud nimelise annetuse ja käinud armulaual Kellel liikmemaks veel tasumata, palume seda teha soovitavalt enne jõulukuu algust. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt. Summa tasutakse kantseleis või koguduse pangakontole: SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032. Registrikood 80210533. Palume märkida maksja nimi, makse nimetus ja millise perioodi eest tasutakse.

Tulumaksuseaduse kohaselt võib iga maksumaksja arvata oma maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule või teistele mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud annetusi. Selleks, et tulumaksu tagasi saada, edastab koguduse kantselei andmed Maksu- ja Tolliametile. Kogudus saab edastada andmed vaid nende liikmete kohta, kes oma isikukoodi on kantseleile teatanud. Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise hõlbustamiseks vormistada pangas püsikorraldus.

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee