AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

LOE SEPTEMBRI JS JUHTKIRJA

Hea lugeja!

Teadmiste päev, 1. september, on meie rahva jaoks alati olnud erilise tähendusega, sest üks edasijõudmise nurgakivi on olnud haridus. Oli aegu kui hariduse omandamine oli eestlastele ainus võimalus ühiskonnas olulistele positsioonidele jõuda ja seeläbi iseenda ja oma pere, aga ka maa ja rahva arengule kaasa aidata. Märkimisväärne roll meie rahva hariduslikul kujundamisel on olnud ka luterlikul kirikul, kus usk ja teadmised on käinud käsikäes. Väga tähtis on seejuures olnud köstrite tegevus.

Piiblis on palju kirjakohti, mis kutsuvad üles tarkust omandama, kuid see tarkus, millest Piiblis räägitakse, ei ole mitte niivõrd akadeemilised teadmised ja lai silmaring, vaid õige jumalatunnetus. Jumalanäolisena loodud inimese koha ja rolli tunnetamine maises elus suhtes Jumala ja kaasinimestega. „Issanda kartus on tarkuse algus,“ on kirjas Õpetussõnade raamatus (Õp 9:10). Inimlike tarkuste ja teadmiste omandamisel on omad piirid. Arvatavasti ka teadmiste omandamisel ei saa me hakkama üksnes iseendale tuginedes. Prohvet Jeremija tuletab meile kõigile meelde: „Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal.“ ( Jr 9:22–23).

Tänases Johannese Sõnumites on teave septembris-oktoobris koguduses algavatest tegevustest, mis on samuti üheks võimaluseks uute usualaste teadmiste omandamiseks ja olemasolevate värskendamiseks. Igal reedel toimuvad Jaani kirikus hommikupalvused ja pühapäeviti jumalateenistused. Väga palju õpime ka üksteiselt ühise osaduse kaudu. Küllap viib see meid lähemale ka selle tunnetamisele, mida mõeldakse Piiblis tarkuse all. Tere tulemast kirikusse, meie vaimulikku Alma Materisse!

Kristel Engman, EELK vikaarõpetaja

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee