AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

EELK LäHENEVAD VALIMISED.

Lähtudes EELK kirikuseadustiku § 207 lõikest 1 on kirikukogu otsustanud viia läbi valimised Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus järgmiselt:

* Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 6. november 2016 kuni 5. märts 2017.

* Praostkondade nõukogude ja EELK XXIX Kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 5. märts kuni 31. mai 2017.

* EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX Kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 31. mai 2017.

* Konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK XXX Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 28.-29. novembril 2017.

 

Haapsalu koguduse juhatus otsustas 11. märtsil 2016, et täiskogu koosolek juhtorganite valimiseks toimub 8.-15. jaanuar 2017 (otsus nr 15, juhatuse protokoll 3/32,). Käesoleva nõukogu koosseisu viimane koosolek toimub 23. oktoobril.

 

Valimistel saab osaleda ja kandideerida vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes on käinud armulaual ning tasunud 2016. aasta liikmemaksu ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud. Täpsemalt loe: http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee