AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

LOE VäRSKEID JOHANNESE SõNUMEID - VEEBRUAR 2016

Oma kaaskirjas lugejatele kirjutab Tiit Salumäe:

Hea lugeja!

Alles soovisime üksteisele head uut aastat ja nüüd on juba esimene kalendrikuu möödas. Küllap oleme teinud kokkuvõtteid möödunud aastast ja küsinud endalt - kuidas olen aega kasutanud. Veebruar on taas oluline kuu nii kiriklikult kui riiklikult. Johannese sõnumid kajastavad seda, mida on tehtud ja mis on kavas. Soovin head ja tähelepanelikku lugemist ja ikka aktiivset kaasalöömist koguduse tegemistes. Kõik abikäed on teretulnud!
Õnnistussooviga
 
Tiit Salumäe

 

Loe siit. »

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee