AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

TäNU ANNETUSTE EEST!

Tänan kõiki, kes on kogudust toetanud oma eestpalvete, annetuste, talgutöö ja mitmesuguste annetega. Koguduste tõeline ressurss on inimesed, kes kuuluvad kogukonda ja kogudusse. Kuigi me oleme erinevad, ühendab meid ühine usk ja sellest tulenevalt annavad koguduse liikmed oma anded koguduse teenistusse. Pean siin silmas meie laialdast tegevust – kiriku korrashoid ja kaunistamine, laste-, noorte- ja leeritöö, laulukoorid, diakooniatöö jpm. Kuigi ühiskonnas toimuvad võõrandumisprotsessid, on koguduse eesmärk osaduse ja sidususe kasvatamine. Ühistegevus on üks valdkond, mis koguduse elus on keskne. Meie kõrval on inimesi, kes on kaotanud töö ning otsivad uut võimalust. Kogudusel ei ole pakkuda palgalist tööd aga seda enam saame pakkuda võimalusi vabatahtlikuks tööks. See on üks tee inimeste väärikuse, sotsiaalse suhtlemise ja kuuluvustunde säilitamiseks. Nende väärtuste taotlemine ei ole vähem tähtis kui raha teenimine.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslikuks liikmeks on iga konfirmeeritud koguduse liige, kes on tasunud liikmemaksu või liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Tuletan siinkohal meelde, et täisõiguslikul koguduse liikmel on õigus osaleda koguduse täiskogu töös ja valida jaanuaris 2013 koguduse nõukogu järgmiseks neljaks aastaks. Palun kõikidel koguduse liikmetel, kes reeglipäraselt maksu ei ole tasunud seda teha hiljemalt enne täiskogu koosolekut. Annetus palun teha südametunnistuse järgi. Kirikukogu otsusega on palutud tasuda liikmemaksuks 1% isiku tuludest. Annetustest rahastatakse koguduse põhikirjalist tegevust. Kogudus on juriidiliselt ja majanduslikult iseseisev. Koguduse liikmemaksu võib maksta nii ühekorraga kui ka osade kaupa. Täname neid koguduse liikmeid, kes on tasunud 2012. aasta liikmemaksu ehk liikmeannetuse. Palume tasuda liikmemaks lähemal ajal. Juhatus soovitab teha selleks pangas püsikorraldus. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt.

Liikmeannetust saab tasuda kantseleis (sularahas) või koguduse kontole: SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  Saaja: EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks tasutakse.

Tulumaksuseaduse kohaselt saab arvata oma maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud annetustelt. Vastava teate saatmiseks maksuametile vajame annataja isikukoodi.

 

Tiit Salumäe

Koguduse õpetaja

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee