AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JS JUHTKIRI - ERAKORDSE SüNDMUSE TUNNISTAJAD

Erakordse sündmuse tunnistajad

Mitte kõik kevaded ei ole meie koguduse elus olnud nii sisutihedad ja erilised kui tänavune. Täna, 1. mail A.D. 2015 seatakse Haapsalu Toom-Niguliste kirikus piiskopina ametisse õpetaja Tiit Salumäe, kes pühitseti piiskopiks Tallinna piiskoplikus toomkirikus jüripäeval, 23. aprillil. Haapsalust saab pärast mitmesaja-aastast vaheaega taas piiskopilinn, Haapsalu ei ole enam lihtsalt piiskopilinnusega linn, nagu see on olnud aastasadu. Ligi kolmsada aastat oli Haapsalu katoliikliku Saare-Lääne piiskopiriigi pealinn ja linnus kahekümne kolme piiskopi residents. Esimene kirikuriiki Haapsalust valitsenud piiskop oli Hermann I ja viimane protestantlik Taani prints Magnus. Seega on Haapsalu saamisel taas piiskopilinnaks ajalooline mõõde.

Haapsalule võiks tähendada taas piiskopilinnaks saamine ka seda, et linna ühe peamise vaatamisväärsuse – piiskopilinnuse – tähtsus kasvab. Tänasest võime rääkida piiskoplikust toomkirikust ja Haapsalust kui piiskopilinnast. Eestis on vaid kolm linna, mis on EELK piiskopi asukohad. Seista Eesti suurimate linnade Tallinna ja Tartu kõrval on suur väljakutse, aga ka privileeg. Piiskop Salumäe on EELK välisasjade assessorina kaasa aidanud, et Haapsalut on väisanud mitmed maailmas mõjukad kirikuliidrid. Küllap on Haapsalu ka edaspidi üks neid kohti, mida kirikute ja kiriklike organisatsioonide juhid külastavad. See suurendab omakorda linna rahvusvaheliselt tuntust kiriklikes ringkondades. Haapsalu on läbi aegade olnud mitmekülgsete rahvusvaheliste kontaktidega linn. Tiit Salumäe juhitav kogudus on oma laialdase sõpruskoguduste võrgustikuga linna rahvusvahelise suhtlusele kaasa aidanud juba aastakümneid (nt suhted Rendsburgi või Petlemmaga). On väga tõenäoline, et linna välissuhtlust toetav tegevus jätkub ka edaspidi.

Piiskopiameti kohta öeldakse luterlike tunnistuskirjade Konkordiaraamatus (1580): „Evangeelium annab nimelt neile, kes kirikute eesotsas seisavad, käsu evangeeliumi õpetada, patte andeks anda, sakramente jagada ning lisaks sellele võimu õigust mõista.“

Seega ei muutu koguduse õpetajana tegutseva piiskopi roll koguduse suhtes, küll aga võiks piiskoplikuks koguduseks saamine tähendada kogudusele mõningast identiteedi muutust, avalikkuse suuremat tähelepanu ja üsna tõenäoliselt ka seda, et kogudusel tuleb nüüd jagada senisest enam oma

vaimulikku tema teiste ülesannetega. Sellest tulenevalt võiks kasvada koguduse juhtorganite roll. Varasemast veel tähtsamaks saab koguduse iga liikme isiklik panus koguduse elu edendamisel. See on hästi kooskõlas ristikoguduse algse mõttega, et igal liikmel on Jumala teenimisel koguduse kaudu oma roll ja ülesanne – vastavalt annetele ja võimalustele.

Hea koguduse liige ja Johannese Sõnumite lugeja! Oleme täna ajaloolise sündmuse tunnistajad, mil Haapsalu Toom-Niguliste kirikust saab taas piiskoplik kirik ja ühest linnast taas piiskopilinn. Soovime piiskopile edu tema uues ametis, kogudusele oskust uute oludega kohaneda ja indu olla piiskopile eestpalvetaja tema ameti kandmisel; linnale aga leidlikkust uute võimaluste kasutamisel!

Kristel Engman

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja

Piiskopi ametisse seadmist ettevalmistava toimkonna juht

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee