AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JS DETS 2014. JUHTKIRI. PEATU HETKEKS! VõTA AEG MAHA!


Peatu hetkeks! Võta aeg maha!

Hea lugeja, küllap sul on tulnud ka möödunud kirikuaastal ette, et sind on peatatud. Ma ei mõtle ainult seda, et politsei on sind peatanud kas dokumentide kontrolliks või liigse kiirustamise tõttu. Ma ei mõtle ka ainult, et oled andnud arsti juures analüüsid ja on selgunud – sul tuleb teha elus muudatusi, oled haige. Ma ei mõtle ka üksnes sellele, et inimene, keda oled usaldanud, on sind petnud ja seadnud sind olukorda, milles on võimatu jätkata samas tempos. Ma ei mõtle ka ainult sellele, et sinu tööandja on teinud märkusi ja öelnud: sa ei saa niisuguse tööstiiliga jätkata. Ma ei mõtle üksnes, et ühel päeval rabab sind ootamatu teade  – sinu töökoht on koondatud. Võiksin seda loetelu veelgi jätkata. Elu argipäevas oleme harva valmis aeglustama sammu, jääma vaikseks ja peatuma. Usun, et see on nii mitte ainult minuga. Tavaliselt peatab meid vaid hirm ootamatu elumuutuse ees. Võib olla ka nii, et pärast sundpeatust ei ole enam miski selline, nagu oli varem.
Sirje Kaasik on kirjutanud viisi Mårten Andersson/Jaan Tammsalu sõnadele:
Peata mind hetkeks, ma ise ei oska, ei suuda, ikka on kiire, peata  hetkeks mind. Vala rahu hinge ja valgust, et taibata, kuhu ja milleks. Ja Su rõõmsad silmad vaataksid mind ja Sa tahaksid, et jõuaksin Su juurde. Tahaks nii väga, et mu elul on mõte, et rännak on ilus, et Sa oleksid rahul.
Advendi- ja jõuluajal mõtlen peatamisele, kohtumisele kellegagi, kes muudab täielikult minu elu. Peatamine tähendab paremate mõtete saamist, elu mõtte avastamist, tüütus kaasteelises armsa ligimese leidmist.
Jõuluevangeelium kõneleb argielus peatamisest. Petlemma väljal igavlesid karjased, nad olid ühiskonnas tõrjutud inimesed, ei õiget pereelu ega sära. Just neid peatas ingel ja andis uue ülesande – minge ja kummardage Kuningat. Targad hommikumaal nägid uut tähte ja ruttasid otsima Kuningat Jeruusalemmast, ingel saatis nad aga pärast Kristusega kohtumist teisele teele. Vana Joosep oli sattunud uude olukorda, tema kihlatu ootas last. Midagi polnud enam endine, oli vaja peatuda ja valida uus tee. Minna samuti koos oma perega maapakku Egiptusesse.
Vabastaja sõime juures peatumine on tark tegu. Elu võib seal muutuda. Vanadel väärtustel ei ole enam tähendust. Kiirustamine ja tormamine ei olegi kõige mõttekam tegevus.
Meid kutsutakse ka sellel advendi- ja jõuluajal peatuma Jeesuse sõime juures, võtma aeg maha. Peatu oma pereliikme, ligimese, hüljatu, mahajäetu ja põlatu juures. Peatu – see kutse kõlab täna nii õnnelikule elu nautijale, oma tööst rõõmu tundjale kui ka töö kaotanule; tervele ja haigele. Jeesuse sõime juures peatumine muudab elu! Jeesuse juures peatudes saame tõelise rõõmu.

Õnnistatud advendi- ja jõuluaega!

Tiit Salumäe
 

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee