AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

KOGUDUS TEENETERIST LäHEB ESMAKORDSELT SAKSAMAALE.

Haapsalu Püha Johannese koguduse kõrgeima autasu – teeneteristi – saab käesoleval aastal pikaaegne Rendsburgi Kristuse koguduse pastor Hans-Joachim Haeger. Nii otsustas koguduse nõukogu 30. novembril, oma korralisel istungil.

Hans-Joachim Haeger sündis 25. aprillil 1948 Kellinghuseni-nimelises külas Schleswig-Holsteinis. Tema vanemad olid mõlemad Pommeri põgenikud, kes tutvusid Schleswig-Holsteinis pärast Teist Maailmasõda. Hans-Joachimi kõige varasemateks lapsepõlvemälestusteks on emapoolsete sugulaste jutuajamised põgenemisest ja kaotatud kodumaast. Ema oli väga aktiivselt seotud kohaliku luteri kogudusega ja viis nii Hans-Joachimi kui tema kolm aastat noorema õe juba varakult pühapäevakooli.
Kui Hans-Joachim oli 5-aastane, siis sai tema isa tööd Hamburgis, kuhu pere rajas uue kodu. Hiljem süvenes Hans-Joachimi huvi usu vastu sealse koguduse noortegrupis sedavõrd, et ta alustas teoloogiaõpinguid ja valis kirikuõpetaja elukutse. Pärast 8-aastast kogudusetööd asus Hans-Joachim Haeger tööle õppejõuna Breklumi pastoraalseminaris. Seal oli tema töökaaslaseks Eestist pärit baltisaksa pastor Paul-Gerhard von Hoerschelmann, kelle kaudu tekkis Haegeril esimene kontakt Eestiga. Aastal 1987 külastasid nad koos Tallinna. Hiljem korraldati reise koos Breklumi seminari vikaaridega ja loodi kontakte siinsete vaimulike ning kirikuvalitsusega.
Kõige eredamalt on Hans-Joachim Haegerile meelde jäänud Eesti reis 1988. aastal. Tookord viis ta Tallinna Püha Vaimu koguduses läbi poolepäevast koolitust pildi vaatluse teemal. Hommikul oli kohal umbes paarkümmend inimest, kuid koolituse käigus tuli rahvast koguaeg juurde, kuni osalejate arv kahekordistus. Sellele faktile seletust otsides sai ta hiljem teada, et koolituse ajal käisid osalejad telefoni teel teisi juurde kutsumas. Küsimuse peale, kas siis inimesed tööl ei peagi olema, sai ta vastuseks: „See, mis siin toimub, on töölolemisest palju tähtsam.“ Kuni tänaseni tekitab see mälestus Haegeri hinges liigutust.
Side Haapsaluga tekkis Hans-Joachim Haegeril alates aastast 1998, kui ta kutsuti Rendsburgi Kristuse koguduse (Christkirche) pastoriks. Rendsburgi kolm luterlikku kogudust olid sõprussuhetes Haapsalu kogudusega, kuid kõik kolm olid väga erinevad ja suhete ühine korraldamine oli seetõttu raskendatud. Haegeri ettepanekul hakati sõprussuhteid juhendama koguduste kaupa kahe-aastaste perioodidega. See süsteem õigustas end ja toimib tänaseni. Pastor Haeger tunneb rõõmu paljudest peredest, kellel on aastatepikkused isiklikud sidemed haapsallastega.
2013. aastal jõudis pastor Hans-Joachim Haegeril kätte pensioniiga, olles töötanud Rendsburgi Kristusekoguduses ühtekokku 15 aastat. Ka pärast pensionilejäämist ei ole vaimulik aktiivsest elust kõrvale jäänud, vaid teeb vabatahtlikuna tööd kiriklikus organisatsioonis, mis pakub hooldusteenust 250 vanurile ja puudega inimesele.
Samuti ei ole pastor Haegeri side Eestiga katkenud. Alles möödunud suvel võttis ta enda kodus vastu kirikuõpetaja Tiit Salumäed koos abikaasa Liaga, kes viibisid Rendsburgis sõprussuhete 25. aastapäeva tähistamisel. „Eesti sõbrad on minu kodus alati teretulnud,“ kinnitab pastor Haeger.

Maria Strauss

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee