AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID, NOVEMBER 2014. JUHTKIRI.

„Issand on ligidal!“   Filipi 4:5b

Veerand sajandit oleme elanud Eestis,  kus saab vabalt järgida kristlikke põhimõtteid ja praktiseeridaoma veendumustele vastavat usku. Oleme demokraatlikes oludes elama õppides harjunud, et vabadusvalida endale sobilik usutunnistus on meie üks põhivabadusi, nii nagu sätestab põhiseaduse II peatüki12§. Samas ei ole sellist rahu ja õnnistuse aega mitte kõigil kristlastel maailmas.

Poliitilis-ühiskondlik areng mitmes mittekristlikus riigis on toonud viimastel aastatel dramaatilisel moelesile  arvukaid kristluse  ja  kristlaste  vastu  suunatud rünnakuid.  Suuri  kannatusi  on pidanud kogemakristlased Põhja-Koreas, Somaalias, Süürias, Iraagis, Afganistanis, Saudi-Araabias, Pakistanis, Iraanis jtriikides. Need usklike ja usu vastu suunatud rünnakud ei ole üksnes usuvastased. Et kristlus on läänekultuuriruumi  üks  tugisambaid,  võib  kristluse  vastu  pööratud  rünnakutes  näha  ka  rünnakuid  läänekultuuriruumi vastu. Kannatajad on aga paraku lihast ja luust inimesed imikutest raukadeni.

Selle  aasta  juunis ütles paavst  Franciscus,  et  tänapäeval  on rohkem kristlastest  märtreid kui  kunagivarem ristikiriku ajaloos – rohkem kui kristlaste tagakiusamise ja hukkamise poolest tuntud esimestelkristlikel sajanditel.

Esimest  korda  pärast  Teist  maailmasõda  on  põgenike,  asüüliotsijate  ja  siseriiklike  põgenike  arvmaailmas ületanud 50 miljoni inimese piiri. Olud on rahutud mitmes paigas ja arvestades probleemideulatust pole rahu saabumist niipea oodata. Ulatuslikke probleeme, iseäranis kui need on seotud usulisteveendumustega, ei saa muuta üleöö. Enamasti kulub selleks mitu põlvkonda. Kindel võib aga olla, etpingeline aeg, iseäranis muslimitest enamusega probleemsetes riikides, ei ole ei kristlaste ega ühegi teisereligiooni  järgija  huvides.  Vastupidi,  need  pinged  kahjustavad  väga  otseselt  nende  julgeolekut  jaigapäevaelu.

Kristlaste  keeruliseks  muutunud  elule  mõeldes  ei  pea  me  vaatama  kuigi  kaugele  -  ka  kõik  meiehõimurahvad ei saa vabalt valida, millisesse kirikusse kuuluda. Rääkimata sellest, et neil kõigil oleksvõimalik oma emakeeles Piiblit lugeda.

Ülemaailmse Evangeelse Alliansi üleskutsel on paljudes maades peetud novembri teisel või kolmandalpühapäeval eestpalvepäeva tagakiusatud kristlaste eest.  Eesti  Kirikute Nõukogu kutsub kogudusi 16.novembril võtma eestpalvesse kristlasi, kes kannatavad oma usu pärast Jeesusesse otsest või kaudsetvaenamist, ning palvetama nende eest, kess on oma lähedased kaotanud usulise tagakiusu tõttu. Üleskutseeestpalveks on tänuväärt algatus, mis kõneleb kristlaste üleilmsest osadusest. See, mis meid varasemateja meie kaasaegsete usumärtritega ühendab, on meie kristlik usk.

November, hingedekuu tuletab rohkem kui ükski teine kuu meelde maise elu piiratust,  elu ja surma(hingedepäev, igavikupühapäev) vahelist  sidet.  Ent mitte üksnes. Oma tähtpäevadega (pühakutepäev,mardi- ja kadripäev jt) meenutame neid pühasid, kes võiksid meile olla eeskujuks oma usujulguse jausulise pühendumuse poolest.

Ühtlasi  juhib  kirikuaasta  viimane  kuu  meid  ka  Kristuse  kui  elu  ja  surma  Issanda  tulemise  aega,kinnitades, et Issand on ligidal neile, kes Teda ootavad. On nende ligidal täna, homme ja tulevikus, niikannatuses kui ka mures, hirmus ja leinas, aga ka õnnes, rõõmus ja elu helgetes hetkedes.

Kristel Engman

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee