AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

PEAPIISKOPI üLESKUTSE HINGEDEPäEVAKS.

Peapiiskop Andres Põder kirjutab kogudustele: Taas on käes kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev ja algamas hingedeaeg. See on aeg, mis kutsub vaatama tagasi ning ka iseendasse, et otsida hingerahu ja osadust. Käesolev aasta onmeie ühiskonda ja inimesi pingestanud mitmel moel: sõda Ukrainas, teravnenud rahvusvahelineolukord ja majanduspiirangud, vintsutavad vastasseisud seaduseloomes ja poliitikas ning lõpukstraagiline koolitulistamine Viljandis.

Maailmast meie ümber võib jääda mulje, et probleemide parimaks lahendajaks on relvad ja jõud, et omasoovide teokstegemiseks sobivad kõik vahendid. Paljude turvatunne ja hingerahu on löönud kõikuma.Valusate kaotuste poolele tuleb lugeda ka inimesed, kes on hukkunud õnnetustes, keda on mõrvatud, keson endalt ise elu võtnud. Paljusid on meie keskelt viinud parandamatu haigus. Kodusid, kus on mure jalein, on rohkem kui oskame arvata.

Süüdates  hingedepäeval  küünlad  kodus,  kirikus  või  kalmistul  kõigi  lahkunute  mälestuseks,  kutsuntänavu  eriliselt  mõtlema  vägivalla,  sõja  ja  kuritegude  ohvritele.  Olgu  neile  süüdatud  küünalmeeldetuletuseks hingevalguse,  südameheaduse,  hoolimise ja armastuse vajadusest.  Palvetagem selleeest,  et  iga  kodu ja  kogukond,  kogu meie  ühiskond oleks  ühtehoidev,  üksteist  märkav ja  toetav,  ethingevalu ja leina asemele asuks usk ja lootus.

Süüdates  hingedepäeval  küünlad  kodus,  kirikus  või  kalmistul  kõigi  lahkunute  mälestuseks,  kutsuntänavu  eriliselt  mõtlema  vägivalla,  sõja  ja  kuritegude  ohvritele.  Olgu  neile  süüdatud  küünalmeeldetuletuseks hingevalguse,  südameheaduse,  hoolimise ja armastuse vajadusest.  Palvetagem selleeest,  et  iga  kodu ja  kogukond,  kogu meie  ühiskond oleks  ühtehoidev,  üksteist  märkav ja  toetav,  ethingevalu ja leina asemele asuks usk ja lootus. Mõtelgem  tänutundes  ka  eelkäinud  põlvkondadele,  meie  lahkunud  vanematele  ja  vanavanematele,inimestele,  kes  on  andnud  oma  lähedastele,  oma  maale  ja  rahvale  kogu  oma  armastuse  ja  hoole.Mälestus  ja  tänu  teeb  meid  rikkamaks  ja  paremaks,  aidates  järgida  apostli  sõnu:  „Kandke  üksteisekoormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Galaatlastele 6:2)

Õnnistatud hingedepäeva soovides

+Andress Põder

EELK peapiiskop

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee