AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
MEIE KIRIKUD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID: HAAPSALU KOGUDUSES ON UUS PRAKTIKANT.

Mullu varakevadel pühitses peapiiskop Andres Põder Nõva koguduse diakoniks Peeter Kralli, kes oli varem töötanud kaua aega vanglaametnikuna.

Sellest sügisest on Peeter Krall praktikal Haapsalu koguduses. Teda juhendab praost Tiit Salumäe.

Tiit Salumäe sõnul on õpetaja ametipraktika üks osa pastoraalseminari õppest. Pastoraalseminari saab astuda täieliku teoloogilise kõrgharidusega isik. Tänavu juhatab pastoraalseminari piiskop Einar Soone.

Koolitus algas septembris ja kestab järgmise sügiseni. Õppetöö on jagatud loengunädalateks ja praktikaks kogudustes. Pastoraalseminaris käsitletavad teemad on muu hulgas liturgika ja homileetika, religioonipedagoogika, Augsburgi usutunnistus; misjoni– ja diakooniaõpe, hääleseade ja liturgiline laul; vaimuliku ameti eetika, koguduse juhtimine, kantseleitöö jms.

Praktikakoguduse määrab konsistoorium oma otsusega. Tiit Salumäe on olnud paljude tublide õpetajate praktikajuhendaja. Nende seas on Valdek Johanson, Jaan Jaani, Mihkel Kukk, Peeter Paenurm, Pille Talvar–Heckmann, Arho Tuhkru, Arvo Lasting, Katrin–Helena Melder, Kristel Eng­man, Kaido Saak, Lembit Tammsalu, Kari Tynkkynen. Ta on juhendanud ka Saksamaalt Haapsallu tööle suunatud kirikuõpetajaid: Claudia de Wilde, Katharina Ufholz, Michael Heckmann.

„Peeter Kralli tunnen suhteliselt lühikest aega,” ütles Salumäe. „Aga et tal on eelmistest töökohtadest asjaajamise kogemus, siis eeldan, et temast saab tubli õpetaja.”

Peeter Krall, kuidas on läinud töö Nõva koguduses, mida olete seal kogenud ja õppinud?

Nõva koguduses olen nüüd teeninud kaks aastat. Läksin sinna täiesti algaja vaimulikuna ja võisin olla liturgias esialgu üsna kohmetu. Koguduse heasüdamliku toeta oleks minu kohanemine olnud tõenäoliselt hulga vaevalisem.

Koguduse hooldajaõpetaja praost Tiit Salumäe on mu arenguteed tähelepanelikult jälginud ja vajadust mööda seda ka korrigeerinud. Ka praegu on ta minu praktika juhendaja ja vestlused temaga on mulle andnud palju mõtlemisainet. Nõva kogudus on minuga harjunud ja, julgeksin öelda, et ka omaks võtnud. Kogudusel on head ja töised suhted ka vallavalitsusega.

Kokkuvõtlikult — tunnen end Nõva rahva keskel hästi ja olen õnnelik, et Jumal mind nende keskele juhatas.

Kuidas Haapsallu praktikale sattusite?

Tiit Salumäe on olnud mulle nii praost kui ka koguduse hooldajaõpetaja. Kust seda füüsilist eeskuju siis ikka võtta, kui mitte tema kodukogudusest!

Olen Haapsalu toomkirikus juba ühe missa iseseisvalt läbi viinud. See oli mulle ülioluline ja meeldiv kogemus. Nüüdne praktika annab mulle ülevaate tegevustest, mida meie väikeses Nõva koguduses harva — kui üldse — ette tuleb. Sel kuul olen näiteks assisteerinud kahel ristimisel ja läbi viinud ühe leeritunni. Need on hinnalised ja vajalikud kogemused.

Mida praktika ajal tegema peate?

Ka praktika ajal on minu peamine ülesanne teenida Nõva kogudust. Selle kõrval on ka osaluspraktika Haapsalus, kus juhendaja mu oskuseid arendab ja lihvib.

Praktika kava ei ole detailselt veel välja joonistatud. Kõik sõltub tegelikest vajadustest — pean oskama ja suutma ka Haapsalu koguduse teenimises täita mis tahes tühje kohti ja pean seda tegema hästi.

Kui kaua praktika kestab?

Praktika kestab järgmise aasta septembrini, seejärel tuleb pro ministerio eksam, misjärel otsustatakse minu sobivus preestriametisse.

Pro ministerio eksam koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Suulises osas hinnatakse kandidaadi sobivust preestriametisse, erilise tähelepanuall on pastoraalseminari aasta vältel toimunud vaimulik ja kutseoskuste areng. Eksami kirjalik osa on essee.

Kuidas tuli mõte minna pastoraalseminari ja taotleda preestrikutset?

Ettepaneku astuda pastoraalseminari tegi usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, teda toetas ka Tiit Salumäe. Minu soovitajad olid veel Illimar Toomet Lääne ja Marek Roots Lääne–Harju praostkonnast.

Võtan seda nagu Jumala juhtimist ja seeläbi minu ette pandud vaimulikku ülesannet —realistlikult, ilma igasuguse eufooriata. Õpetajapühitsus ei muuda palju minu senises teenimises, küll aga toob kaasa vastutuse koguduse juhina. Mis jääb mul selle peale vastata? „Siin ma olen!”

Kas oletegi nüüd täielikult kirikutööle pühendunud?

Et omadega toime tulla, tuleb olla multifunktsionaalne. Jumal on mulle kinkinud lahtised käed, seegi on and, mida ei tohi tänu ja tähelepanuta jätta. Niisiis — teen, mis tarvis ja jõudumööda, aga prioriteet on mõistagi kirikutöö.

Mis saab siis, kui praktika on läbi? Kas jääte Nõvale edasi või on teil teised plaanid?

Nõva rahvas on mind endale vaimulikuks kutsunud ja seda kutset olen ma siiani järginud.

Ma ei tee pikki plaane, sest ei taha pärast nende plaanide ori olla. Nõva on mulle südamesse kasvanud ja praegu ma ei näe sellele kogudusele mõistlikku alternatiivi. Tahan anda endast parima Nõva koguduse heaks.

 

Peeter Krall

• Ristitud ja konfirmeeritud 25. dets 1990 Keila Miikaeli koguduses.

• 1990–2011 Keila koguduse liige, sellest 2008–2011 koguduse juhatuse liige ja sinodi saadik.

• 25. märtsil 2011 ordineeritud EELK diakoniks ja määratud samast päevast teenima Nõva Püha Olevi kogudust.

• 1991–2010 tegev mitmesugustel ametikohtadel Eesti vanglateenistuses.

• 2000 lõpetanud Eesti Sisekaitseakadeemia.

• 2010 lõpetanud Eesti Metodistikiriku teoloogilise seminari.

• 2010. aastast pensionär.

• Abielus 1970. aastast, laulatatud 1997. Tütar Kristiina (1971) elab ja töötab Soomes. Poeg Eero (1974) on ettevõtja.

 

Lehte Ilves

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee