AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID: MäRTSI JUHTKIRI "SõNA PAASTUKUUKS"

Jeesus Kristus ütleb: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” Johannese 13: 35
Kirjutasin Johannese Sõnumite märtsikuu juhtkirja viimati 2009. aastal. Juhtisin siis tähelepanu sellele, et paastuaeg on üks osa ülestõusmispühade ringist ja ringi keskpunkt on ülestõusmispüha — kirikuaasta olulisim tähtpäev. Kristuse ülestõusmisele rajaneb kristlaste usk ja lootus. Ülestõusmine on kristliku kuulutuse kese.
Teisipäeval, 4. märtsil on vastlapäev, viimane päev enne tuhkapäeva. Vastlapäev lõpetab jõuludega alanud talvise rõõmuaja ja alustab suurt paastu. Vastlapäeva pühitsetakse eriti pidulikult kreeka- ja roomakatoliiklikes maades, sest seal järgneb sellele ka tõeline neljakümnepäevane paast. Katoliku aja mälestusena on eesti vastlakommetes püsinud sealiha, eriti seajalgade söömine. Vastlapäevakombestik ja vastlatoidud on püsinud paljuski muutumatuna tänu lastele ja noortele. Peale seajalgade, soolaubade ja hernesupi on vastlapäeva eritoit vastlakuklid.
Tuhkapäevast, mis on kirikukalendri kohaselt palvepäev, ei teata kaugeltki nii palju. Tänaseks ei ole  ilmunud peapiiskopi läkitus palvepäevaks, aga saate seda lugeda Eesti Kirikus ja  EELK  kodulehel.
Paast ei tähenda mitte ainult teatud söögist loobumist. Õige paastumine tähendab millestki loobumist millegi või kellegi teise heaks või kasuks. Pühakiri õpetab paastumisest: „Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. --- Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev.“ (Js. 58, 6-10)
Kolmapäev, 5 märts on tuhka– ja palvepäev — kogu rahva patukahetsuse  ja meeleparandamise päev. Tuletame meelde Jumala pühi käske — saame nende valgel end läbi katsuda ja endasse süüvida. Mida oleme teinud valesti? Milles on meie kaasvastutus, et meie ümber on nii palju seda, mida soovime kritiseerida? Mida peaksime endas muutma?
Tervet kogudust kutsutakse üles järele mõtlema selle üle, et rahva hädade, poliitiliste, sotsiaalsete ja kõlbeliste ebakohtade sügavamaks juureks on Jumala käskude rikkumine ja põlgamine. Suured hädad saavad alguse väikestest, keerulised lihtsatest.
Väga kerge on süüdistada teisi inimesi, olusid ja kurjust, mida meie rahvas on pidanud taluma. Võime teha etteheiteid ka Jumalale: kuidas ta küll võib lasta sellistel asjadel sündida? Mugav on lasta end sellest kaasa kiskuda ja ühineda arvustajate kooriga. Kergem vastupanu on, et laseme asjadel minna oma teed. Mugav on pesta end süüst puhtaks ja veeretada vastutus teistele, teha end kõrvalseisjaks.
Paastukuu mõte on aga selles, et vaatame peeglisse ja küsime, mida mina pean tegema, milles pean mina meelt parandama, mis on minu patt? Soovin sulle julgust vaadata endale näkku ja süüvida oma südamesse. Kristlase tee on meeleparanduse ja armastuse tee.
Soovin õnnistatud paastuaega!

Tiit Salumäe
Koguduse õpetaja

/ilmunud juhtkirjana "Johannese Sõnumid" märts 2014

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee