AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

PRAOST TIIT SALUMäE SAAB LääNEMAA TEENETEMäRGI.

Sellel aastal saavad Läänemaa kõrgeima autasu ehk Läänemaa teenetemärgi pärandkultuuri uurija ja looduse mitmekesisuse väärtustaja Lembitu Tverdjanski ning Lääne praostkonna praost Tiit Salumäe.

Lembitu Tarangit (Tverjanski) iseloomustatakse ettepanekus kui tuntud metsameest, pärandkultuuri hoidjat ja uurijat. Samuti on ta läbi aastate olnud mitmete loodusürituste, pärandkultuuriga seonduvate ürituste eestvedaja ja hing. Tema teeneid ja teadmisi on väärtustatud ka  väljaspool meie maakonda. Näiteks 2013. aastal pälvis Lembitu Tarang ka Eesti Metsaseltsi elutööpreemia.

Tiit Salumäe on 1992. aastast Lääne praostkonna praost ja teenib mitmetes Läänemaa kogudustes. Kokku on ta Haapsalus ja Läänemaal teeninud 38 aastat ning selle aja jooksul aidanud kaasa maakonna arengule ning tuntusele. Haapsalu linna vapimärgi on ta juba pälvinud.

Maavanem Innar Mäesalu sõnul on vapimärgi saajate valikul üheks kaalukamaks kriteeriumiks elutöö ja kauaaegne tegevus maakonna hüvanguks.

Vapimärk antakse üle 21. veebruaril Lääne maavanema ja omavalitsusliidu esimehe ning Haapsalu linnapea ja volikogu esimehe vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul Haapsalu Kultuurikeskuses.

Läänemaa teenetemärk antakse Lääne maakonna arengule silmapaistva töö ja tegevusega kaasa aidanud ning maakonnale tunnustust toonud inimestele. Sellel aastal antakse vapimärki välja teist korda.

Eelmisel aastal pälvisid teenetemärgi Ülo Kalm, Lehte Ilves, Zemfira Tammik ja Endel Vooremaa.

 

/Läänemaa Portaal, 06.01.2014.

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee