AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID: JUHTKIRI "PüHA NIKOLAUSE MäLESTUS - õPETAJA TIIT SALUMäE

Tuhat seitsesada aastat tagasi oli elu vanas Rooma riigis niisama põnev nagu tänapäeval. Kristlasi, kes ei tunnistanud Rooma keisrivõimu jumalikkust, kiusati taga. Vaatamata sellele oli Jeesuse õpetusel rajanev kristlik kirik saanud kahesaja aasta jooksul järjest rohkem  omaseks kogu Rooma riigis. Kirikuisad olid sõnastanud kiriku õpetuse põhiseisukohad. Kogudustes valitses Messia tuleku ootus. Kujunesid välja kristlaskonna pühakud, oldi rohkete imetegude tunnistaja. Dogmade üle vaieldi ägedalt, toimus lõhenemisi. Ometi peetakse tähtsaks kiriku ühtsust terves riigis. Ristiusk oli küps saama Rooma riigi juhtivaks usuks. Välisvaenlaste surve tõttu oli riigi olukord ebastabiilne. Inflatsioon muutis elu ebakindlaks. Hirm pani inimesed vaatama usu poole.


Niisugustes oludes sündis 270. aasta paiku Pataras, praeguse Türgi lõunarannikul Demres, Lüükia muistse merevärava Myra lähedal rikastel kristlikel vanematel kauaoodatud poeg, kes sai ristimises nime Nikolaus. Püha Nikolaus (u 270–343) oli ja on armastatud pühak nii Ida kui ka Lääne kirikus. Teda austavad pühakuna ortodoksid ja katoliiklased, tema mälestust peetakse au sees ka anglikaanide ja luterlaste seas. Inglismaal on talle pühendatud 400 kirikut, Eestis kümmekond. Püha Nikolause tuntuim mälestuspäev on 6. detsember. Pärimuse järgi surid Nikolause vanemad katku, kui poeg oli teismeline. Jutustatakse, et juba varajases lapsepõlves oli Nikolause hea süda abivajavaile avatud.


Kindlad andmed tema varasema elukäigu kohta on puudulikud. Ta valiti Myra piiskopiks pärast seda, kui eelmine piiskop suri. Üks piiskoppidest kuulnud öösel häält, mis käskis piiskopiks valida selle, kes hommikul esimesena kiriku uksest sisse astub. Selleks osutus üks noor mees. Kui tema nime küsiti, vastas ta: „Nikolaus.“ Üks kohalviibivaist piiskoppidest ütles talle: „Nikolaus, Jumala sulane ja sõber, sinu pühaduse tõttu saab sinust selle paiga piiskop.“ Nikolaus viidi kirikusse ja seati piiskopiistmele. Pärimused Nikolause kohta kogus viis sajandit hiljem kokku Metodius. Tõeliselt tuntuks sai Nikolaus 10. sajandil, ta säilmed toodi pärast islamiusuliste vallutusi Myrast Barisse Kreekas, talle ehitati sinna nimekirik.


Nikolause lugudes esineb sageli number kolm: olgu siis tegemist kolme tegelase vm seigaga. Nikolausega on seotud palju imesid ja legende. Legendi järgi visanud ta vaese isa aknast sisse kolm kotti kulda, et tütred saaksid mehele. Jutustatakse, et ta päästnud kolm ebaõiglaselt surma mõistetut, aidanud kolme meremeest jne. Pühakuna austati teda sellest ajast peale, kui Nikolaus lubas näljaajal, et laevadelt leitakse palju vilja. Leitigi viljalast ja toitu jätkus kaheks aastaks.


Nikolaus on laste, noorte tütarlaste, meremeeste ja apteekrite kaitsja. Ta on Venemaa patroon. Eriti armastatud on ta tänapäeval jõuluvana ehk Santa Clausina, kes toob lastele kingitusi. Püha Nikolause riietus oli alguses piiskopirüü. Ameerikasse jõudis pärimus koos Madalmaadelt pärit ümberasujatega nõnda, ta sõidab jõuluõhtul põhjapõdrasaaniga üle katuste, tuues headele lastele kingitusi. Santa Claus sai tuntuks lastefilmide kaudu. Kingituste tegemise komme levis laiemalt alles 19. sajandil ja puhkes õitsele 20. sajandil. Eestis on kinke toonud jõuluvana. Soomes on armastatud jõulumaa Rovaniemil, kus lapsi võtab vastu Santa Claus.


Imed ja pühakud õpetavad meid märkama elu saladusi. Jõuluaeg ja Püha Nikolause mälestus kutsuvad vabanema rutiinist – saama lasteks kõige paremas tähenduses.  Seda soovin kõigile lugejaile!


Tiit Salumäe

Õpetaja

/Ilmunud juhatkirjana "Johannese Sõnumid" detsember 2013.
 

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee