AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

JOHANNESE SõNUMID: JUHTKIRI - TAEVASE JA MAISE RIIGI ALAMAD

Kümmekond päeva tagasi said kohalike omavalitsuste volikogud uue koosseisu. Valimised on läbi ja taas saab käsitleda teemasid, mis ei ole valimistundlikud. Mõneks ajaks on jälle rahu —poliitiline spektaakel on selleks korraks lõppenud. Ükskõik, kas kandidaat, kellele sai hääl antud, osutus valituks või mitte, ikka on põhjust rahul olla neil, kes täitsid oma kodanikukohust hääletamisel osaledes. Sõltumata sellest, kas valimistulemused meid rõõmustasid või mitte, on tulemused need, millega tuleb järgmised neli aastat elada. 

Valimised puudutasid ka luterlikku kirikut — valituks osutus 15 vaimulikku. Kui palju koguduste liikmeid on uutes volikogudes, ei ole siinkirjutajale teada, kuid kindlasti on numbrist tähtsam nende inimeste mõju ja see, millist tunnistust nad oma tegevusega annavad. Kas nad on võimelised ja kas nad soovivad olla „maa sool“ ning moraalne kompassinõel.

Kirik on ainuke ühiskondlik-avalik institutsioon, kus vahetult kohtuvad maine ja taevane, kiriklik ja ilmalik. Novembri esimese pühapäeva teema „Kahe riigi kodanik“ tuletab meelde, et kristlastena oleme ühel ajal nii taevariigi kui ka selle maailma kodanikud. 10. novembril möödub 530 aastat reformaator Martin Lutheri sünnist. Luther määratleb oma kahe riigi/olemisvaldkonna õpetuses inimese kui ühiskondliku toimija positsiooni ja suhtumise ühiskonda kui Jumala seatud elukorraldusse. Ristiinimese elu ja tegevus ei piirne üksnes usu ja kirikuga, vaid kristlastel on oma roll ka ühiskondlikes protsessides. Luther näitas isikliku eeskujuga, milline peab olema ühe vastutustundliku ristiinimese tegevus siis, kui areng ei tundu liikuvat õiges suunas. Ka tänapäeval ei peaks me kartma ühiskondlikes küsimustes sekkuda, kui olukord seda nõuab.

Lutheri tegevuse mõjul muutus kirik väga palju. Reformatsiooni tulemus oli kindlasti fundamentaalsem, kui reformaator ise oli osanud seda ette näha. Nii nagu maailm muutub, ei ole ka kiriku areng seisma jäänud, iseäranis protestantlikud kirikud on pidevalt uuenevad, semper reformanda.

Kahe riigi kodanik ei ole alati olla lihtne, kuid ega Jumal meile lihtsaid valikuid pakugi. Ajaliku maailma kodanikena puudutavad meid ka ajaliku maailma raskused ja hädad, haigused ja surm. Kristlaste ja taevariigi kodanikena võime aga loota Kristuse ristisurma kaudu toodud lunastusele ja sellele, et surmal ei ole viimast sõna.

Just hingedekuul on rohkem kui üheski teises kuus tähtpäevi, mis meenutavad siin- ja sealpoolsuse seotust. 1. novembril mõtleme kõigile neile pühadele inimestele, kes oma elu ja tegevusega on andnud tunnistust Kristuse kohta. Hingedepäeval, 2. novembril läidame küünla ja mõtleme kõigile armsatele ja meile olulistele inimestele, kes on ajast igavikku kutsutud. Igavikupühapäeval, mis on ühtlasi kirikuaasta viimane pühapäev, mõtleme tulevastele aegadele. On paratamatu, et meil kõigil tuleb kord aerud paati tõmmata ja lasta ajajõel end kanda. Kirik on sõltumata ajast ja riigikorrast kutsunud oma kuulutusega üles valmistuma tulevikulisteks aegadeks. Kirikuaasta lõpp, mida tähistame novembri viimasel pühapäeval, ja uue kirikuaasta algus esimesel advendil kuulutavad sedasama sõnumit: Jumal läheneb oma loodud maailmale Kristuse kaudu ja asetab meid oma palge ette, kus vastutame oma tegude ja tegematajätmiste eest. Need on asjad, mis puudutavad meie ajalikku elu, usku ja tegevust nii jumalariigi kodanike kui ka maise riigi alamatena.

Kristel Engman
EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja

Johannese Sõnumeid loe siit (.pdf) »

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee