AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

ALGAB UUS LEERIKURSUS.

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus kutsub kõiki huvilisi leeri.

Sügis-talvine leerikool algab pühapäeval, 8. septembril 2013 kell 10 enne jumalateenistust Toomkiriku käärkambris.

Leer, ehk vana nimega „peakool“ on koguduse kool. Leerikoolis tutvutakse põhjalikumalt ristiusuga, Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ning koguduse eluga. Leeritunnid toimuvad vastavalt kokku lepitavale kavale. Tunde viivad läbi koguduse vaimulikud ja teised kaastöölised. Lisaks eelnimetatule on leerikoolis osalemine hea võimalus arutleda elu ja igavikuliste küsimuste üle.
Leerikursus lõpeb leeripühaga ehk konfirmatsiooniga. Leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks, võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse juhtorganitesse.
Esimene kokkusaamine algab 8. septembril 2013 kell 10.00 enne jumalateenistust Toomkiriku käärkambris. Saame tuttvaks, lepime kokku leeritundide ajad ning tutvume õppematerjalidega.

Leerikursuse tasu on 30 eurot.

Täpsemat teavet leerikooli kohta saab õpetajate Tiit Salumäe (tsalumae@yahoo.com; 5280635) või Kristel Engmani (kristel.engman@eelk.ee; 5289527) käest.


Tere tulemast leerikooli!
 

LEERIKAVA. September-detsember 2013

TUNDIDE TOIMUMISE AJAD JA TEEMAD

Tunnid toimuvad Jaanimaja raamatukogus (Kooli 4) kolmapäeviti 18.00-20.00.

I   8. september, 10.00 Toomkiriku käärkamber
Tutvumine ja sissejuhatus leeriõpetusse.
Viivad läbi: õp Tiit Salumäe ja õp Kristel Engman.

II  11. september 18.00 Jaanimaja
Piibel kui raamatute raamat. Piibli kasutamine. Vana ja Uus Testament. Kuidas mõista Piiblit?
Viib läbi: Tiit Salumäe

III  18. september 18.00 Jaanimaja
Kiriku ruum, jumalateenistus ja armuvahendid. Talitused. Kirikuaasta ring ja  pühad.
Kiriku ajalugu. Algkristluse teke ja õpetuse kujunemine. Viib läbi: Tiit Salumäe

IV   2. oktoober 18.00 Jaanimaja
Jeesus Kristus. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus kolmainsusest.
Viib läbi: Kristel Engman

V 16. oktoober 18.00 Jaanimaja
Usutunnistused. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve.
Viib läbi: Kristel Engman

VI   30. oktoober 18.00 Jaanimaja
Kirikumuusika ja –kunst. Kristlikud sümbolid kunstiajaloos, arhitektuuris ja meie ümber. Viivad läbi: Lia ja Tiit Salumäe
 
VII   6. november 18.00 Jaanimaja
Maailma suurreligioonid.
Ristiusk maailmas ja Eestis. EELK. Oikumeeniline koostöö.
Viib läbi: Kristel Engman

VIII 20. november 18.00 Jaanimaja
Jeesuse õpetus ja kristlase elu tänapäeval.
Kogudus. Koguduse funktsioonid ja töötajad. Koguduse liikme õigused ja kohustused.
Viib läbi: Tiit Salumäe

LEERIPÜHA toimub 8. detsembril kell 11.00 Haapsalu toomkirikus.

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee