AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


JOHANNESE SÕNUMID

Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht trükitud kujul asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid võimalikult paljudele huvilistele e-posti kaudu. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse.

Töörühm

Tiit Salumäe, tsalumae@yahoo.com, 473 7166, 473 7167, 473 7017, 528 0635
Kristel Engman, kengman@hotmail.com, 528 9527
Lia Salumäe, lia.salumae@gmail.com, 5303 9835
Lydia Kalda, haapsalu@eelk.ee, lydia.kalda@hotmail.com, 53477633
Lehte Ilves, lehte@le.ee
Karin Teder, karin.teder@mail.ee
Maria Strauss, mariastrauss@gmx.de
Teno Ilves, teno.ilves@mail.ee (infolehe kujundus)

|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee