AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


TALITUSED - Pühitsemised ja õnnistamised

Pühitsemistalitused

Igal inimesel on õigus kõigis oma eluvajadustes ja -olukordades vaimuliku ning kiriku poole pöörduda, et paluda eestpalvet, tuge ja õnnistust. Vajadusel on võimalik saada osa vastavast õnnistus- või pühitsustalitusest.

Tehakse vahet kahe põhimõiste vahel: pühitsemine (ladina k dedicatio) ja õnnistamine (ladina k benedicatio).

Praktikas tarvitatakse mõlemat sõna nii inimeste kui esemete puhul, kuid pühitsemisest räägitakse eelkõige hoonete ja esemete jumalateenistuslikuks kasutuseks, s.o pühaks otstarbeks pühendamisel (nt kiriku, kabeli, palveruumi, altari, kantsli, ristimiskivi, kirikukella, oreli, armulauatarvikute, kiriku invetari pühitsemine). Samuti pühitsetakse vaimulikuametisse ehk ordineeritakse piiskopiks, preestriks või diakoniks.

Muude hoonete, esemete, sündmuste ja inimeste puhul on tegu õnnistamistalitusega. Kõige levinumad on lippude, kodude ja teiste eriotstarbeliste hoonete õnnistamised või õnnistustalitused teatud elusündmuste korral. Õnnistamistalitus (nagu ka pühitsemine) on oma olemuselt sõnakuulutuse, Jumala kiitmise ja eestpalve talitus.

Pühitsemistalituse soovi korral võta ühendust koguduse õpetajaga.


tel 473 7166, 528 0635
haapsalu@eelk.ee
|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee