AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


TALITUSED - Üksikpiht

Mis on piht?

Piht on kiriklik talitus, milles kristlane tunnistab vaimuliku ees oma patud üles ja saab need andeks pihile võtja lahtimõistvate sõnade läbi. Pattude andeksandmise meelevald põhineb Jeesuse sõnadel, mis Ta ütles apostlitele:
“Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud; kellele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud.” (Jh 20:22-23)

Meelevald patte andeks anda on ainult ordineeritud vaimulikel (piiskoppidel ja preestritel).

Pihisoovi korral võta ühendust koguduse õpetajaga.


tel 473 7166, 528 0635
haapsalu@eelk.ee
|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee