AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


TEGEVUSED - Diakooniatöö

Diakoonias ehk kristlikus teenimises realiseerub kristlikust usust lähtuv ligimesearmastus, mis avaldub kiriku, koguduse ja üksikkristlase elus ning saab väljenduse diakooniatöös. Diakooniatöö võtab arvesse inimest kui tervikut - tema hingelised, vaimsed, kehalised ja ainelised vajadused. Ka Haapsalu koguduses on aastakümneid tegeletud regulaarse diakooniatööga. Meie vabatahtlikest diakooniatöötajad on olnud abiks nii koguduse liikmete vaimsel teenimisel, igapäevase elu korralduslikes küsimustes abi osutamisel, kiriklike ürituse korraldamisel ning väga paljudes teistes oluistes ettevõtmistes. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud: E, K ja R kl 10-13. Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.

|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee