AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


KIRIK MEEDIAS

Ajaleht Eesti Kirik
http://www.eestikirik.ee/

Eesti Raadio

Vikerraadios E-R 6.32 ja L-P 7.35
http://vikerraadio.err.ee/

Klassikaraadios E-P 7.15
http://klassikaraadio.err.ee/

Teemasaade Kirikuelu P 19.05
http://vikerraadio.err.ee/

Eesti Televisioon

Ajalik ja ajatu P 15.00
http://etv.err.ee/?0559330

|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee