AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

Võime olla rõõmsad pikaaegsete suhete üle sõpruskogudustega Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Aastaid tagasi alustasime suhtlemist läbi „raudse eesriide.“ Nüüdseks on nii poliitilised kui ka majandusolud muutunud ja sellest tulenevalt on mõnevõrra muutunud ka koostöö iseloom ja aktiivsus.

SAKSAMAA

RENDSBURG

Sõprussuhted on sõlmitud novembris 1989 Haapsalu rajooni ja Rendsburgi linna ning samal ajal ka Haapsalu koguduse ja Rendsburgi kolme kogudusega (St Maria, St Jürgeni ja Christkirche). Suhted on vahelduva aktiivsusega püsinud enam kui kaks aastakümmet. Toetatud on noortetööd, lastetööd, kirikumuusika– ja diakooniatööd. 

Lääne praostkonna sõpruspraostkond on Schmalkaldeni dekanaat Saksamaal. Tänu Schmalkaldeni dekanaadi toetusele oleme juba aastaid võinud välja anda praostkonna jõululehte „Scripta Annalia“. 

SOOME

HAAGA

Suhet Huopalahti kogudusega (alates 1.1.2011 Haaga) võib pidada kõige pikemaks. Esimest korda tuli õpetaja Matti Hakkarainen Helsingist Tallinna 1965. aasta suvel, reisilaeva Vanemuine esimese reisiga. Tallinnas kohtus ka oma hilisema kauaaegse sõbra õp Eduard Salumäe ja Tiit Salumäega. Sealt sai alguse nüüd juba enam kui 45 aastat kestnud tihe sõprus ja koostöö kahe maa luteri kiriku vahel. Matti Hakkaraist võib täie õigusega nimetada meie kirikute sõpruskoguduste isaks. Koguduste sõprussuhe on kasvanud välja aastakümnete jooksul isiklikest suhetest. Huopalahti ja Haapsalu koguduse sõprussidemed ulatuvad aastate taha. Kui 1993 saadi ametlikeks sõpruskogudusteks, oli see pelgalt paberite vormistamine, sest tegelikult suheldi juba 1975. aastast. Kui ajad muutusid, tõi Matti Hakkarainen - siis Huopalahti praostina - oma praostkonna õpetajad Haapsallu. Sellest reisist kirjutab M. Hakkarainen: „Ja siis me ristisime seal ühel päeval koos eesti vaimulikega väga palju inimesi. Me ristisime terve päeva, nii lapsi kui täiskasvanuid. Neid võis isegi sadakond olla.” Kaheksakümnendate lõpu poole hakati pidama Haapsalu ja Huopalahti ühiseid leerilaagreid. Matti Hakkarainen on autasustatud EELK Teeneteristi III järgu ordeniga.

Haapsalu, Loviisa ja Huopalahti kogudused soetasid 1999. aastal ühiste jõududega Ridala vallas Nõmme külas asuva Koopa talu, kus on peetud ühiseid leerilaagreid, aga ka muid kokkutulekuid ja koosviibimisi. Haaga koguduse õpetaja on Hannu Vapaavuori.

LOVIISA

Sõprussuhted sõlmiti paarkümmend aastat tagasi. Väga elav läbikäimine on olnud nii laulukooride kui ka koguduse rühmade osalusel. Loviisa Rahufoorumil on osalenud ettekandjatena nii koguduse vaimulikud kui ka ilmikud, koguduse muusikakollektiivid ja lasterühmad. Ka Loviisa kogudus osaleb Koopa talu ühises ülalpidamises. Nii nagu Rendsburg, on ka Loviisa Haapsalu sõpruslinn. 

KORSNÄS

Sõprussuhted tekkisid 1989, mil õpetaja Tiit Salumäe koos abikaasaga külastas kogudust. Korsnäsis kujunes väga aktiivne Eesti toetusrühm, kes aitas vahendada humanitaarabi Haapsalu kogudusele, Läänemaa haiglale, väikelastekodule ja teistele piirkonna kogudustele. Vaimulikud, kirikukoorid, diakooniatöötajad, koguduse liikmed ja noorterühmad on aastate jooksul käinud vastastikku külas. Õpetaja Guy Kronqvist on palju kordi külastanud Haapsalut ja jutlustanud nii Haapsalus kui ka teistes Läänemaa kirikutes ja arendanud suhteid Vaasa Evangeelse Rahvaülikooli ning Läänemaa noorte vahel, toetanud seal õppivaid noori. Õpetaja Kronqvist on õppinud suhete arendamiseks ära ka eesti keele. 2008 tunnustati teda Haapsalu koguduse teenetemärgiga.

NAKKILA ja TIKKURILA

Sõprussuhted tekkisid samuti paarkümmend aastat tagasi. Aastate jooksul on olnud läbikäimist, aga side ei ole olnud väga aktiivne ja regulaarne. Kogudusel on ka sõprussuhted Soomes Tikkurila kogudusega.

ROOTSI

HANINGE

Haapsalu kogudusel on sõprussuhted Österhaninge kogudusega samast ajast, paarkümmend aastat tagasi, kui tekkisid Österhaninge suhted Lääne maakonnaga. Kõige märkimisväärsem on nende suur kingitus – toomkiriku orel, mis on kasutusel 2002. aastast (ehitatud 1966 Rootsis, Åkermann&Lund ettevõttes ja ümber ehitatud Gerhard Schmidi poolt). Orel on kahe manuaali ja pedaaliga 17 heliseva registriga. Österhaninge koguduse õpetaja Martin Marcolla sai Haapsalu koguduse teenetemärgi 2004. aastal (lisaks sõprussuhete edendamisele ka toomkiriku oreli ja küttesüsteemi projektide toetamise eest).

Hea koguduse liige! Et meie koguduse suhted võiksid sõpruskogudustega Soomes, Rootsis ja Saksamaal ka tulevikus kesta, kutsun Sind osalema nende suhete edendamisel nii isiklike kontaktide elavdamise kui ka koguduse välissuhtluses osalemise kaudu.

 

KOOSTÖÖPARTNERID

Haapsalu linn www.haapsalu.ee

Lääne Maavalitsus http://www.lmv.ee/

Haapsalu Piiskopilinnus https://linnus.salm.ee/

Kaitseliidu Lääne malev http://www.laane.edicypages.com/et

 

|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee