2. pühapäev pärast ilmumispüha. Jumalateenistus armulauaga.

15. jaan. 2023 kell 11:00
Haapsalu Toomkirik

Teema: Jeesus
ilmutab oma jumalikku väge. Teenivad õpetaja emer. Ants Leedjärv ja stud. theol Siim Kallas. Organist Tooni
Leedjärv (toomkirik).