AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 
KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


TOETUST VAJAVAD PROJEKTID

 

Projekt – „Jaani kirik korda!“

Jaani kiriku korrastamine algas projekteerimisega 2008.a veebruaris, ning tööd algasid 2008.a. novembris. Kiriku välisremondi tööde maksumus oli 1,5 miljonit krooni. 2010. a. lõpetati välisfassaadi tööd ja alustati kiriku siseremondiga. Käesolevaks ajaks on teostatud projektis kavandatust pikihoone põrandaga seoses olevad tööd. Kirikusaali, enamasti 1970ndatest pärinev juhuslikest materjalidest põrandakate vahetati välja küünramõõdus paeplaatidest põranda vastu. Altari ja kantsli ümbruse põrandakate laoti vanadest paeplaatidest. Mahukas oli altari esisel asunud pragunenud ja ära vajunud kolme hauaplaadi konserveerimine ning tasapinda rihtimine. Paeplaatidest põrand soojustati ning aluskiht paigaldati küttetorustik, kirik ühendati linna kaugküttevõrguga. Tänu põrandaküttele paranes kiriku sisekliima ning kirikus on võimalik aastaringselt teenistusi pidada kui ka korraldada kirikukontsrte, kirik on avatud turistidele. Kiriku orel on osaliselt korrastatud, aga tööd peaksid jätkuma järgmisel aastal. Alustatud on järgmise etapiga, mille käigus on kavas korrastada Joachim Winteri poolt tehtud kivialtar. Projekti on toetanud lisaks kogudusele mitmed üksikisikud ja firmad, Haapsalu linn, EV Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ja Kultuurkapital.

Projekti „Jaani kirik korda!“ koordineerib EELK Haapsalu koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli. Töid juhib juhatuse esimees Madis Kütt ja nõustab juhatuse aseesimees Tõnis Padu.

Palume toetada Haapsalu Jaani kiriku korrastamist ja kanda oma annetus üle OÜ Haapsalu Koguduse Varahalduse kontole SEB 10220052696012.

Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi. Annetusi saab maksta ka koguduse kantseleis. 

|↑ üles|  
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee