AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


KALENDER

MAI 2019

N  02.05 kl 18:00 Segakoori ja Ridala koori ühisproov Varbla laulupeoks (Jaanisaal)
R  03.05 kl 09:00 Hommikupalvus (Jaanikirik)
R  03.05 kl 18:00 Toomkoori proov (Jaanikirik)
L  04.05 kl 11:30 Laulupeo II eelproov (Haapsalu Põhikooli saalis, Kuuse tn 1.)
P  05.05 kl 11:00 Ülestõusmisaja 3. pühapäeva jumalateenistus armulauaga (Toomkirik)
Teema: Hea karjane. Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi ja Kalle Jätsa.

E  06.05 kl 19:00 Orelipooltund (Toomkirik)
T  07.05 kl 18:30 Toomkoori proov (Jaanisaal)
N  09.05 kl 17:30 Kogudusekool (Jaanimaja)
Info – Karin Teder 53935121. Neljas tundKäsud, 2.

N  09.05 kl 19:00 Missa soome keeles (Toomkirik)
R  10.05 kl 09:00 Hommikupalvus (Jaanikirik)
R  10.05 kl 17:30 Segakoori proov (Jaanisaal)
P  12.05 kl 11:00 Ülestõusmisaja 4. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Emadepäev. Lastekiriku hooaja lõpetamine. (Toomkirik)
Teema: Jumala rahva koduigatsus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe. Esinevad noored muusikud. 

T  14.05 kl 18:30 Toomkoori proov (Jaanisaal)
N  16.05 kl 17:30 Segakoori proov (Jaanisaal)
R  17.05 kl 09:00 Hommikupalvus (Jaanikirik)
R  17.05 kl 13:00 Teetunni piknik Topul.
L  18.05 kl 16:00 Piibel köögis (Jaanimaja)
L  18.05 kl 19:00 Kirikukontsert (Toomkirik)
Esineb Espoonlahti koguduse koor (vaba annetus) 

P  19.05 kl 11:00 Ülestõusmisaja 5. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. (Toomkirik)
Teema: Taevariigi kodanikuna maailmas. Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi ja Kalle Jätsa.

T  21.05 kl 18:30 Toomkoori proov (Jaanisaal)
N  23.05 kl 10:00 EELK Lääne praostkonna konverentsi avajumalateenistus. (Jaanikirik)
Teenivad praost Kaido Saak ja õpetaja Kristo Hüdsi.

N  23.05 kl 17:30 Kogudusekool (Jaanimaja)
Viies tund: Jumal — Püha Kolmainsus. Looja. Info – Karin Teder 53935121 

R  24.05 kl 09:00 Hommikupalvus (Jaanikirik)
R  24.05 kl 17:30 Segakoori proov (Jaanisaal)
L  25.05 kl 19:00 Kirikukontsert (Toomkirik)
Esinevad solist Kädy Plaas ja organist Ulla Krigul (vaba annetus) 

P  26.05 kl 11:00 Ülestõusmisaja 6. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Palvepühapäev. (Toomkirik)
Teenivad Kristo Hüdsi, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe 

P  26.05 kl 12:30 Suveleeri algus (Toomkirik)
P  26.05 kl 17:30 Jumalateenistus De la Gardie hooldekodus.
T  28.05 kl 18:30 Toomkoori proov (Jaanisaal)
R  31.05 kl 09:00 Hommikupalvus (Jaanikirik)

| ÜLES |

   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee